Skoči do osrednje vsebine

Peti javni natečaj Branju prijazna občina

Projekt »Branju prijazna občina« je v letu 2016 zasnovala in oblikovala delovna skupina v okviru Združenja splošnih knjižnic, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije ter Ministrstvom za kulturo. Projekt je poimenovan »Od Prešerna do Prešerna«.

Naziv lahko občine pridobijo na podlagi javnega natečaja, ki je vsako leto objavljen na slovenski kulturni praznik, 8. februarja. Podelitev naziva je vsako leto na slovesnem dogodku 3. decembra, na Prešernov rojstni dan (v lanskem letu seveda v virtualni obliki). Naziv podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo. Po preteku treh let lahko občina pri Združenju splošnih knjižnic vloži vlogo za podaljšanje veljavnosti naziva »Branju prijazna občina«.

Skupaj je omenjeni naziv dobilo že 46 občin. Želimo si, da bi prav vsaka slovenska občina (212) postala branju prijazna.

Izboljšanje pismenosti, pri čemer imata bralna pismenosti in bralna kultura temeljno vlogo, je ena izmed prioritetnih nalog Republike Slovenije. Stalno in sistematično razvijanje vseh pismenosti, ki mora biti zagotovljeno državljanom v formalnem in neformalnem izobraževanju, je nujnost. Številnim aktivnostim, s katerimi si že vrsto let na Ministrstvu za kulturo na različne načine prizadevamo izboljšati bralno kulturo prebivalcev Slovenije, smo z veseljem dodali tudi podporo projektu »Branju prijazna občina«, ki želi spodbuditi lokalne skupnosti k še večjemu izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanja branja in razvoj bralne kulture ter k zavedanju, da je branje pomembna življenjska vrednota.

Javni natečaj 

Podaljšanje veljavnosti naziva