Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v Občinski svet Občine Središče ob Dravi

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi je 3. februarja 2021 razpisala nadomestne volitve v občinski svet. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 5. februar 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 25. aprila 2021.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Volilna enota lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Središče ob Dravi VOLILNA ENOTA 2 002 - Gas. dom Središče ob Dravi,Trg talcev 3 349