Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek v Goriški regiji o razvojnih načrtih v regiji ter posledicah epidemije covid-19

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Goriški regiji. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu, živilski industriji in vinogradništvu v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje. Minister se je seznanil tudi z razvojnimi načrti v regiji, ki so pomembni za stabilno preživetje oziroma reševanje sektorjev v težavah ter na drugi strani priložnosti za zgodbe, kot so Evropska gastronomska regija, predsedovanje Slovenije Svetu EU in turizem na podeželju. Obiskal je tudi namakalni sistem Vogršček, kjer se je seznanil s potekom obnovitvenih del.
Infoslika s testom, kot v novici
1 / 3

Zjutraj se je minister dr. Jože Podgoršek v Tolminu sestal z vodstvoma Mlekarne Planika ter tamkajšnje kmetijske zadruge. Osrednja tema pogovora je bila seznanitev s stanjem kmetijstva in z njim povezanih produktov in aktivnosti, v luči povezovanja in sodelovanja s kmetijsko zadrugo in mlekarno. Sestanek se je nadaljeval z razvojnimi temami za regijo in možnostjo vzpostavitve aktivnosti, ki bi povezovala kmetije, podjetja, lokalno skupnost v skupno uspešno zgodbo. Z župani občin Tolmin, Bovec in Kobarid so se v pogovoru dotaknili ideje o oblikovanju ekoregije, prestrukturiranja kmetij v ekokmetije ter sodelovanje v okviru LAS (lokalne akcijske skupine). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) celovito spodbuja ekološko kmetovanje preko vseh specifičnih ciljev v okviru Strateškega načrta. Pogovor so zaključili s sklepom, da je taka zgodba za regijo lahko odlična priložnost za dvig ugleda in kakovosti ter poslovnih priložnosti na področju kmetijstva, butičnih produktih, bogati ponudbi podeželja ter na koncu večji skrbi za okolje. MKGP bo zato vodilo aktivnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo in zadrugo v smeri premika na tem področju.

V nadaljevanju obiska je minister obiskal ribogojnico Faronika v Tolminu, kjer se je seznanil s stanjem v ribogojstvu. Sektor ribogojstva je zaradi epidemije covid-19 prav tako v težavah, še posebej zaradi nezmožnosti prodajanja rib javnim zavodom ter tako imenovanem HORECA sektorju. Podjetje Faronika ima koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja v Tolminskem ribiškem okolišu. V upravljanju ima 3 obrate akvakulture, največjega na Tolminki, kjer vzrejajo poleg avtohtonih vrst rib za poribljavanje (soška postrv, soški lipan), tudi šarenko za poribljavanje in konzum za trg in je iz tega vidika pomembna tudi za oskrbo severnoprimorske regije.

Minister je v Dobrovem v Brdih obiskal tudi Klet Brda. Epidemija covid-19 je namreč močno posegla tudi na področje vinogradništva in vinarstva, še posebej zaradi zaprtja gostiln, restavracij, hotelov, turizma na podeželju ter organiziranja drugih javnih dogodkov. Vodstvo podjetja je ministra seznanilo s stanjem na področju poslovanja, sodelovanjem s kmeti, izvoznimi aktivnostmi in načrti za stabilnost podjetja, ki pomembno vpliva tudi širše na kmetije oziroma lokalno skupnost.

Delovni obisk je minister zaključil z ogledom poteka aktivnosti na namakalnem sistemu Vogršček, kjer MKGP sofinancira sanacijska dela na pregradi. Ob ogledu je minister izrazil zadovoljstvo, da se na tem pomembnem projektu za regijo resnično odvijajo obnovitvena dela v skladu z načrti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor je namreč 5. januarja 2018 z vsemi lokalnimi skupnostmi, v katerih leži namakalni razvod Vogršček (Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko in Občina Ajdovščina), podpisalo pismo o nameri. V njem sta se ministrstvi zavezali, da bosta začeli s sanacijo pregrade na akumulaciji Vogršček. Direkcija za vode Republike Slovenije je v letu 2020 začela s sanacijo pregrade na akumulaciji Vogršček. Ta se nadaljuje v letu 2021 med drugim tudi z izkopom tunela mimo pregrade na akumulaciji. Predviden zaključek del je prva polovica 2022. Sanacija pregrade na akumulaciji Vogršček je nujna za delovanje namakalnega razvoda Vogršček, saj je trenutno stanje začasna rešitev in ne omogoča optimalne izrabe akumulacije za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Vzporedno s sanacijo pregrade potekajo tudi aktivnosti za prenos namakalnega razvoda Vogršček ter tudi za tehnološko posodobitev namakalnega razvoda.