Skoči do osrednje vsebine

Podpisan sporazum o medsebojnem obveščanju in sodelovanju ARSO – DRSV

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) Iztok Slatinšek sta na Ministrstvu za okolje in prostor podpisala Sporazum o medsebojnem obveščanju in sodelovanju.

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi obvezuje ARSO, da zagotavlja podatke, meteorološke in hidrološke ocene in napovedi tudi drugim državnim organom.

Gre za podatke, ki so podlaga za strokovne odločitve pri ohranjanju varnega okolja, posegih v okolje, ter odprave posledic naravnih nesreč.

DRSV potrebuje za svojo nalogo upravljanja z vodami zlasti napovedi visokovodnih razmer. ARSO pa potrebuje podatke DRSV o morebitnih onesnaženjih površinskih in podzemnih voda, o pričakovanem trajanju neobičajnih razmer in izjemnih okoliščinah, ki bi lahko škodljivo vplivale na kemijsko ali ekološko kakovost voda, o spremembah hidro-morfoloških elementov ter o spremembah vodnih pravic.

Izredno pomembno za obe instituciji je nemoteno delovanje merilnih postaj, ki predpostavlja redno vzdrževanje vodnega in priobalnega zemljišča na vplivnem območju postaje.

 V Sporazumu so določeni načini izmenjave podatkov:

  • v primeru izvajanja aktivnosti pred, med in neposredno po izrednih hidroloških razmerah ter pri spremljanju in izvajanju ukrepov odprave onesnaženja,
  • v postopkih odločanja o posebni rabi vode,
  • pri posegih zaradi urejanja voda ter posegih v vodno infrastrukturo, ki lahko vplivajo na stanje voda,
  • pri izvajanju rednih nalog iz pristojnosti obeh organov.
Podpis sporazuma, Iztok Slatinšek (ARSO), Metka Gorišek  (MOP), Roman Kramer (DRSV)

Podpis sporazuma, Iztok Slatinšek (ARSO), Metka Gorišek (MOP), Roman Kramer (DRSV) | Avtor MOP