Skoči do osrednje vsebine

Ustanovna seja Sveta za oljkarstvo

Včeraj je potekala avdiovizualna ustanovna seja Sveta za oljkarstvo, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Člani Sveta so imenovali novega predsednika in podpredsednico Sveta za oljkarstvo. Osrednji točki sta bili predstavitev Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 in osnutka Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje.

Minister dr. Podgoršek na ustanovni seji Sveta za oljkarstvo

Minister dr. Podgoršek na ustanovni seji Sveta za oljkarstvo | Avtor MKGP

Člani Sveta za oljkarstvo so za predsednika imenovali Elvina Klobasa, predsednika Društva oljkarjev slovenske Istre (DOSI), najstarejšega in najštevilčnejšega društva oljkarjev. Za podpredsednico pa je bila imenovana dr. Maja Podgornik, predsednica Zveze društev oljkarjev Slovenije. Minister dr. Podgoršek je na ustanovni seji izpostavil, da je oljkarstvo pomembna kmetijska panoga, ki po površini oljčnikov predstavlja največji delež trajnih nasadov v Slovenski Istri, kar pomembno vpliva tudi na ohranjanju kulturne krajine na tem območju.

V okviru ustanovne seje Sveta za oljkarstvo je bila predstavljena priprava Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Oljkarji so bili obveščeni tudi o časovnici priprave Strateškega načrta, ki že v tem mesecu predvideva sestanke delovnih skupin z deležniki po sektorjih, z namenom oblikovanja intervencij za doseganje specifičnih ciljev načrta. Svet je bil pozvan, da že sedaj pošlje morebitne predloge za intervencije v okviru Strateškega načrta.

V nadaljevanju so  bili člani Sveta seznanjeni z osnutkom Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje. Njeno sprejetje bo mogoče na osnovi novega č28.a člena novele Zakona o kmetijstvu. Oljčne tropine, ki kot ostanki kmetijske pridelave in predelave po sedanji okoljski zakonodaji spadajo med odpadek, bodo s to uredbo lahko postale stranski proizvod in se pod posebnimi pogoji uporabljale za gnojenje na kmetijskih zemljiščih.

Del razprave je bil namenjen tudi problematiki infrastrukture Inštituta za oljkarstvo (IZO) Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podpira rešitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se obnovi od požara uničen stolpič Centra mediteranskih kultur v Livadah v Izoli, s čimer se bo lahko IZO vrnil v te obnovljene prostore že poleti. Nemoteno delovanje akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja IZO je pomembno za uradni nadzor oljčnega olja in za izvajanje programa javne službe v oljkarstvu MKGP.

Svet za oljkarstvo je eno od posvetovalnih teles ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta so: dr. Milena Bučar (IZO ZRS Koper), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), dr. Dunja Bandelj (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), dr. Bojan Butinar (IZO ZRS Koper, Laboratorij za preskušanje olja), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Nova Gorica), mag. Viljanka Vesel (KGZ Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), Elvin Klobas (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), dr. Maja Podgornik (Zveza društev oljkarjev Slovenije), Franko Lisjak (Oljarna Lisjak), dr. Lucijan Cencič, mag. Marjeta Bizjak (oba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in dr. Mira Skubic Kos (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin).