Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija prevzela vodenje Usmerjevalnega odbora Balkanskih zdravstvenih namenskih sil

Predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije mag. Robert Stražišar je danes v Skopju z uradno primopredajo prevzel mesto predsedujočega Usmerjevalnemu odboru Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (Balkan Medical Task Force – BMTF).

Na tej funkciji bo do poletja 2022, ko bo Republika Slovenija prevzela vodilno vlogo v pobudi. V svojem uvodnem nagovoru je mag. Stražišar izpostavil ambiciozne načrte Republike Slovenije v okviru BMTF v naslednjih štirih letih, s čimer želimo okrepiti njen prispevek v mednarodnem okolju in povečati vidnost same pobude.

Republika Slovenija v projektu izgradnje Balkanskih zdravstvenih namenskih sil sodeluje od leta 2010, skupaj z Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Republiko Severno Makedonijo in Republiko Srbijo, ob podpori Kraljevine Norveške in Združenih držav Amerike. BMTF predstavljajo večnacionalno regionalno vojaško zdravstveno zmogljivost hitrega odziva, ki je zmožna trajnostno zagotavljati zdravstveno oskrbo ob naravnih in drugih nesrečah ter v mednarodnih operacijah in misijah. Hkrati je cilj pobude omogočiti državam članicam BMTF, da bodo zmožne zagotavljati vitalne vojaške zdravstvene zmogljivosti in s tem tudi spodbuditi nadgradnjo njihovih nacionalnih zmogljivosti.

Z današnjim dnem Republika Slovenija prevzema vodenje najvišjega odločevalskega organa pobude, Usmerjevalnega odbora, v katerem so zastopani predstavniki vseh vključenih držav. Usmerjevalni odbor podaja splošne smernice delovanja BMTF, potrjuje letne akcijske načrte in letne proračune ter odloča o morebitnih napotitvah pobude. Vloga predsedujočega Usmerjevalnemu odboru bo tudi svojevrstna priprava na prevzem vodilne vloge v pobudi, ki jo bo Republika Slovenija prevzela julija 2022. Takrat bodo pripadniki Slovenske vojske med drugim prevzeli vlogo poveljujočega pobudi, v primeru aktivacije pa bo na razpolago tudi premična bolnišnica Slovenske vojske ROLE 2.

V luči novih vlog Republike Slovenije v BMTF bomo v naslednjih 18 mesecih okrepili tudi bilateralno sodelovanje z Republiko Srbijo in Republiko Severno Makedonijo, ki že imata za seboj izkušnjo vodenja pobude.

Države, sodelujoče v BMTF, so se zahvalile Republiki Severni Makedoniji za dosedanje delo na mestu predsedujoče in čestitale Republiki Sloveniji za novo vlogo ter ob tem izrazile pričakovanje za dobro sodelovanje in nadgradnjo pobude v času slovenskega predsedovanja usmerjevalnemu odboru.

Logo Balkanskih zdravstvenih namenskih sil

Logo Balkanskih zdravstvenih namenskih sil | Avtor BMTF