Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o odstopanju od meril za izključitev kreozota v sredstvih za zaščito lesa (rok: 30. 3. 2021)

Mnenje o zahtevi za podaljšanje odobritve kreozota v sredstvih za zaščito lesa (vrsta proizvoda 8).

Kreozot v sredstvih za zaščito lesa

Odbor za biocidne proizvode je 4. decembra 2020 sprejel mnenje o zahtevi za podaljšanje odobritve kreozota v sredstvih za zaščito lesa (vrsta proizvoda 8).

Kreozot je bil razvrščen kot rakotvoren 1B in PBT / vPvB, s čimer izpolnjuje merila za izključitev, ki so določena v člena 5 (1) Uredbe (EU) številka 528/2012 (BPR). Hkrati je bilo predlagano, da se uvrsti kot reprotoksičen 1B.

Aktivne snovi, ki izpolnjujejo merila za izključitev, se namreč ne smejo odobriti, razen če se dokaže, da je izpolnjen vsaj eden od pogojev za odstopanje od člena 5 (2) BPR.

S tem namenom se zato opravi javna razprava, da se zberejo informacije, ki dokazujejo, ali je izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev za odstopanje:

(a) v realno najslabših možnih pogojih uporabe je tveganje za ljudi, živali ali okolje zaradi izpostavljenosti aktivni snovi v biocidnem proizvodu zanemarljivo, zlasti če se proizvod uporablja v zaprtih sistemih ali pod drugimi pogoji, kjer se prizadeva za preprečevanje stika z ljudmi in sproščanja v okolje;

(b) dokazano je, da je aktivna snov nujna za preprečevanje ali obvladovanje resne nevarnosti za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali

(c) neodobritev aktivne snovi bi imela v primerjavi s tveganjem za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, nesorazmeren negativni učinek za družbo.

Pri odločitvi, ali se aktivna snov lahko odobri, se predvsem upošteva, ali so na voljo primerne in zadostne nadomestne snovi ali tehnologije.

Komisija se bo na podlagi zbranih podatkov, skupaj z državami članicami, odločila, ali bo podaljšala odobritev kreozota za zaščito lesa.

Vabimo vas k sodelovanju v ECHA javni razpravi. Hkrati navedite, ali menite, da je izpolnjen eden ali več pogojev iz člena 5 (2) BPR.

Za morebitne dodatne informacije glede postopka in načina komentiranja smo vam na voljo (telefonska številka: 01 400 6051).