Skoči do osrednje vsebine

Na sestanku z Vrhovnim sodiščem in Sodnim svetom o novi sodniški zakonodaji

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič se je 28. 1. 2021 sestala s predsednikom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanom Florjančičem in predsednikom Sodnega sveta Republike Slovenije dr. Erikom Kerševanom. Predmet sestanka je bila nova sodniška zakonodaja.

Ministrstvo za pravosodje neprekinjeno pripravlja novo zakonodajo s področja organizacije sodišč in sodniške službe.  Že ob prvih srečanjih ministrice s sodstvom pa se je izkazalo, da je ostalo več ključnih tem odprtih, nekaj od teh tudi nedorečenih oziroma neusklajenih v sodstvu samem. Zato je ministrica želela o teh vprašanjih slišati stališča obeh predsednikov. Gre pa med drugimi za vprašanja uvedbe enovitega prvostopenjskega sodnika, imenovanja vrhovnih sodnikov, ocenjevanja in napredovanja, mentorstva sodniku začetniku, prenove disciplinskih postopkov, objave sodnih odločb, opredelitve prednostnih zadev, dodeljevanja sodnikov, opredelitve sodnih zaostankov ter organizacije ljubljanskega sodnega okrožja.