Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek s komisarjem EU za kmetijstvo in razvoj podeželja o vsebinah Slovenije v času predsedovanja Svetu EU

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes popoldne srečal na daljavo z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Januszom Wojciechowskim. Beseda je prvenstveno tekla o vsebinah, ki bodo v ospredju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kmetijstva in gozdarstva. Sogovornika sta pozornost namenila tudi težkim razmeram v sektorju prašičjega mesa, tudi v kontekstu poziva Slovenije k ukrepanju na januarskem Svetu EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Minister je komisarja informiral tudi o napredku pri pripravi nacionalnega strateškega načrta.

Glavni namen sestanka je bil pogovor o vsebinah, ki bodo na dnevnem redu v času predsedovanja Slovenije Svetu EU s področja kmetijstva in gozdarstva. V času predsedovanja je namreč potrebno tesno sodelovanje s Komisijo za učinkovito izvedbo zadanih nalog v programu dela predsedovanja. Uskladitev časovnice pri posameznih vsebinah je s tega vidika zelo pomembna.

S področja kmetijstva so bile izpostavljene naslednje vsebine: reforma Skupne kmetijske politike (SKP), trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja v okviru Evropskega zelenega dogovora in v kontekstu odzivanja EU na nepredvidljive dogodke (med drugim akcijski načrt za ekološko kmetijstvo), dolgoročna vizija za podeželska območja, odziv kmetijstva na spremenjena pričakovanja potrošnikov (označevanje porekla, geografske označbe) in odprave nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Na področju gozdarstva sta spregovorila o vlogi gozdov in gozdarstva pri ohranitvi in razvoju podeželja, o trajnostnem, večnamenskem in sonaravnem gospodarjenju z gozdovi v kontekstu nove Strategije za gozdove.

Minister dr. Podgoršek in komisar Wojciechowski sta pozornost namenila tudi težkim razmeram v sektorju prašičjega mesa, tudi v kontekstu poziva k ukrepanju v tem sektorju, kar je minister dr. Podgoršek, z močno podporo držav članic (17), izpostavil na januarski videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Slovenija je na omenjeni konferenci, glede na zaskrbljujoče trenutno stanje na trgu prašičjega mesa, pozvala Komisijo k uvedbi ustreznih ukrepov za pomoč sektorju.

Minister je komisarja informiral o napredku pri pripravi nacionalnega strateškega načrta, ki je v polnem teku. V preteklem letu je bil narejen velik napredek (analiza stanja, SWOT analiza ter identificiranje potreb ter s tem priprava vsebine intervencij) ter organizirana strukturirana javna razprava, na katero je bil izjemen odziv. V tem letu zato pričenjamo s ciljno usmerjeno razpravo z deležniki, plačilno agencijo, vzporedno pa bomo nadaljevali s postopkom predhodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje. Cilj je, da strateški načrt do konca 2021 uradno posredujemo v potrditev na Evropsko komisijo. Na koncu je minister izpostavil pomen tesnega sodelovanja s Komisijo in v tej luči tudi povabil komisarja na obisk v Slovenijo, kar je komisar z zadovoljstvom sprejel.