Skoči do osrednje vsebine

E-dražbe in prenova elektronskega poslovanja v civilnih postopkih

O prenovi E-dražb in elektronskega poslovanja v civilnih postopkih.

E-dražbe

S 1. februarjem 2021 se lahko sodne dražbe v izvršilnem postopku izvajale preko spleta in ne zgolj osebno na kraju dražbe. Do spletnih sodnih dražb lahko dostopate na spletni povezavi: SodneDrazbe.si. Ministrstvo za pravosodje se zahvaljuje vsem sodelujočim, da je s tem zaživela v praksi možnost, ki omogoča izvedbo sodne dražbe brez fizične prisotnosti. V obstoječih epidemioloških razmerah predstavlja ta možnost tudi ukrep, s katerim se varuje pred okužbami. »Projekt spletnih dražb uvajamo ne samo z namenom, da zaščitimo dražitelje, ampak tudi upnike in dolžnike«, pravi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.

Od zdaj naprej bodo vse aktualne dražbe slovenskih sodišč objavljene na enem, varnostno podprtem spletnem mestu. S tem bo širšemu krogu zainteresiranih kupcev omogočen enostaven, hiter in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje, s prijavo preko sistema SI-PASS pa tudi lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje. Možno bo tudi izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, kar bo poenostavilo sodelovanje na spletnih javnih dražbah ter preprečilo morebitna dogovarjanja in izsiljevanja med posameznimi dražitelji. Prav tako se bo potencialnim dražiteljem omogočil lažji dostop do javne dražbe s čimer se bo lahko povečal tudi krog morebitnih dražiteljev in s tem večja konkurenca. Čim večji izkupiček oziroma čim višja dosežena cena, pa je v korist tako upnikov kot dolžnikov, saj bodo tako v največji meri poplačane terjatve upnikov oziroma zmanjšan dolg dolžnika.

Prenova elektronskega poslovanja v civilnih postopkih

Uvajanje elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih pomembno prispeva k dostopnosti sodstva pri poslovanju s strankami in k pospešitvi postopkov. V sedanjih epidemioloških razmerah pomeni tudi zaščito strank in zaposlenih v sodstvu pred okužbami.

Uradnem listu Republike Slovenije - 013/2021, Uredbeni del so bili 29. 1. 2021 objavljeni Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi.

Pravilniki zaokrožujejo prenovo elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih, ki je bila začrtana z nedavno uveljavljenim Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki je začel veljati 1. januarja letos. Splošnim pravilom elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih je bilo treba prilagoditi pravila elektronskega poslovanja tudi v postopkih zaradi insolventnosti, zemljiškoknjižnem postopku in izvršilnem postopku. Gre za manjše spremembe, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječe ureditve.

Spremembe bodo strankam sodnih postopkov omogočile širše opravljanje dejanj v elektronski obliki prek portala e-sodstvo. Do konca leta bo v postopkih zaradi insolventnosti fizičnim osebam, ki se bodo prijavile v portal e-sodstvo, omogočeno, da bodo od prihodnjega leta dalje lahko samostojno vložile elektronski predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, elektronsko prijavo terjatve ali oddale druge elektronske vloge v postopku zaradi insolventnosti, ter pregledovale elektronska pisanja v posameznem postopku. Širši nabor e-opravil (na primer vložitev elektronskega predloga za dopuščeno revizijo, pregled pisanj in druga) pa bo omogočen tudi za določene kategorije strank izvršilnega postopka. Nekatera od opravil bodo zaradi nadgradnje informacijskega sistema tudi tu omogočena začetek prihodnjega leta.