Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija podaljšala in razširila začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19

Evropska komisija je podaljšala začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusne bolezni 19 (COVID-19), do 31. decembra 2021. Prav tako je razširila področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

Podaljšanje začasnega okvira

Začasni okvir naj bi prenehal veljati 30. junija 2021, razen za ukrepe dokapitalizacije, ki bi se lahko odobrili do 30. septembra 2021. Glede na trajanje in razvoj pandemije koronavirusne bolezni 19 so s spremembo, ki je bila danes objavljena v uradnem glasilu EU, vsi ukrepi, določeni v začasnem okviru, vključno z ukrepi dokapitalizacije, podaljšani do 31. decembra 2021.

Višje zgornje meje pomoči

Ob upoštevanju vztrajne gospodarske negotovosti ter podaljšanih vladnih ukrepov za omejitev gospodarske dejavnosti, s katerimi naj bi se zajezilo širjenje virusa, so se s spremembo prav tako povišale zgornje meje nekaterih ukrepov podpore, določene v začasnem okviru:

  • Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na upravičenca več kot podvojile. Nove zgornje meje znašajo 225.000 evrov na subjekt, dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov (prej 100.000 evrov), 270.000 evrov na subjekt, dejaven v ribištvu in akvakulturi (prej 120.000 evrov), in 1,8 milijona evrov na subjekt, dejaven v vseh drugih gospodarskih panogah (prej 800.000 evrov). Tako kot prej se lahko ta pomoč združuje s pomočjo de minimis v višini do 200.000 evrov na upravičenca oziroma do 30.000 evrov na upravičenca, dejavnega v ribištvu in akvakulturi, in do 25.000 evrov na upravičenca, dejavnega v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustrezne pomoči de minimis.
  • Poslovnim subjektom, ki jih je kriza zaradi koronavirusne bolezni 19 še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na upravičenca (prej 3 milijone evrov).

Pretvorba vračljivih instrumentov v neposredna nepovratna sredstva

Komisija bo državam članicam EU omogočila tudi, da do 31. decembra 2022 vračljive instrumente pomoči (npr. jamstva, posojila, vračljiva predplačila), odobrene na podlagi začasnega okvira, pretvorijo v druge oblike pomoči, kot so neposredna nepovratna sredstva, če so izpolnjeni pogoji začasnega okvira. Taka pretvorba načeloma ne sme presegati novih zgornjih mej za omejene zneske pomoči (225.000 evrov na subjekt, dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, 270.000 evrov na subjekt, dejaven v ribištvu in akvakulturi, ter 1,8 milijona evrov na subjekt, dejaven v vseh drugih gospodarskih panogah). Namen tega je spodbuditi države članice EU, da za pomoč v prvi vrsti izberejo vračljive instrumente pomoči.

Ozadje začasnega okvira

Komisija je 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusne bolezni 19 sprejela nov začasni okvir za državno pomoč, ki temelji na točki (b) tretjega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Začasni okvir je bil prvič spremenjen 3. aprila 2020. S spremembo so se povečale možnosti za javno podporo raziskavam, preskušanju in proizvodnji izdelkov, pomembnih za boj proti izbruhu novega koronavirusa, zaščiti delovnih mest ter nadaljnji podpori gospodarstvu. Začasni okvir je bil ponovno spremenjen 8. maja 2020, da bi se omogočili ukrepi v obliki dokapitalizacije in podrejenega dolga, ter 29. junija 2020 za nadaljnjo podporo mikro, malim in zagonskim podjetjem ter za spodbujanje zasebnih naložb. Komisija je 13. oktobra 2020 sprejela četrto spremembo, da bi podaljšala začasni okvir in omogočila pomoč za kritje dela nepokritih fiksnih stroškov poslovnih subjektov, ki jih je prizadela kriza.

Začasni okvir priznava, da se celotno gospodarstvo EU spoprijema z resno gospodarsko motnjo. Državam članicam EU omogoča, da za podporo gospodarstvu uporabijo vso prožnost, predvideno v pravilih o državni pomoči, hkrati pa omejuje negativne posledice za enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu EU.

Podrobnejše informacije o začasnem okviru in ukrepih državne pomoči ob izbruhu pandemije koronavirusne bolezni 19 so na voljo na spletni strani osrednjega spletišča državne uprave GOV.SI in na spletni strani Evropske komisije