Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje RS

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 31. januarja 2021

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1.Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 30. 1. 2021 opravljenih skupaj 1.055.741 testiranj (PCR in HAGT). Dne 30. 1. 2021 je bilo opravljenih 4.619 testiranj 2.408 PCR in 2.211 HAGT) in potrjenih 580 novih okužb s COVID-19 (482 PCR in 98 HAGT), kar skupno znaša 12,6 odstotkov pozitivnih testov (20 odstotkov PCR in 4,4 odstotkov HAGT). Do 30. 1. 2021 je bilo z enim odmerkom cepljenih 52.942 oseb, z dvema odmerkoma pa 23.035.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) in COVID-19 sledilnika so 30. 1. 2021 v bolnišnicah zdravili 1.053 bolnikov s COVID-19, od tega 165 na intenzivni negi, 43 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 13 oseb, od marca skupaj 3.503.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 31. 1. 2021 vključenih 487 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 32 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh.

Regijski in občinski štabi CZ so spremljali razmere v regiji in občinah ter komunicirali z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni. Med vikendom je organizirana pripravljenost na domu.

Prejeli so nekaj klicev občanov, ki so izrazili nezadovoljstvo in nerazumevanje s ponovno zaustavitvijo pouka v prvi triadi Osnovnih šol (OŠ).

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci so opravljali terenske obhode in preverjali spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično so pomagali pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.

Občine so sodelovale pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagale pri oskrbi ranljivih skupin, usklajevale pripravo, način delitve in dostavo brezplačnih kosil za socialno ogrožene učence in dijake. Občanom so nudile informacije, preko spletnih strani in socialnih omrežij redno objavljajo priporočila za omejitev širjenja okužb. Vzpostavljene so telefonske številke za nudenje psihosocialne pomoči. Potekajo priprave na testiranje za šole in vrtce, ki bodo delovali v naslednjem tednu.

Gasilska enota širšega pomena je izvedla razkuževanje objekta v javni rabi.

Na ministrstvih so izvajali naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter upoštevali potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjali so na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Med vikendom imajo nekatera ministrstva organizirana dežurstva oziroma so vodje in določeni strokovni sodelavci dosegljivi po telefonu.

 

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.00 je bila na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje. Prepoved velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton.

Ob 9.54 je bila na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje. Prepoved je veljala za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton.

Ob 11.23 je bila ukinjena zapora 1. stopnje, cesta je normalno prevozna.

Ob 11.48 je bila na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina zaradi burje uvedena zapora prometa 2. stopnje. Prepoved velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Ob 12.41 je bila na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje. Prepoved je veljala za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton.

Ob 13.21 je bila na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje, za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton.

Ob 19.36 konec zapor na obeh regionalnih cestah. Cesti sta normalno prevozni.

Ob 21.28 je na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ukinjena zapora prometa 2.stopnje. V veljavi ostaja zapora za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton.

Ob 3.49 ob so ukinjene vse zapore hitre ceste med Nanosom in Ajdovščino. Cesta je normalno prevozna.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 6.27 je v naselju Tepanje, občina Slovenske Konjice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil na bok. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Slovenske Konjice so zavarovali kraj in z dvigalom dvignili vozilo iz jarka. Poškodovanih ni bilo.

Izpostava Kranj

Ob 10.30 je na avtocesti pri priključku Kranj vzhod osebno vozilo zapeljalo z avtoceste in se prevrnilo na streho. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj so kraj požarno zavarovali, odklopili akumulator in pomagali pri nalaganju vozila na vozilo vlečne službe.

Izpostava Maribor

Ob 5.55 je na Industrijski cesti v Benediktu vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Do prihoda gasilcev in reševalcev je voznica sama zapustila vozilo, naknadno pa je bila prepeljana v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Gasilci Javni zavod Gasilske brigade (JZ GB) Maribor, PGD Benedikt in Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč ostalim enotam.

Izpostava Novo mesto

Ob 8.09 je na Stari cesti v Straži osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se prevračalo po brežini in ustavilo v drevesu. Gasilci Gasilskega reševalnega centra (GRC) Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in preverili iztek motornih tekočin. Poškodovanih oseb ni bilo.

 

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 20.19 je v Hrastovcu, občina Velenje, zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Škale so požar omejili in pogasili, odkrili streho objekta, odstranili termoizolacijo, iz objekta posesali vodo ter opravili pregled s termovizijsko kamero. Reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) so občana, ki se je poškodoval pri gašenju, prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

Izpostava Kranj

Ob 22.27 je v podjetju Acroni na Cesti Borisa Kidriča na Koroški Beli, občina Jesenice, prišlo do podora taline in vžiga pomičnega voza. Gasilci GARS Jesenice so požar pogasili, talino pa ohladili.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.39 so na Dragarjevi ulici v Ihanu, občina Domžale, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci Center za zaščito in reševanje (CZR) Domžale in PGD Ihan so počakali, da so saje pogorele in očistili tuljavo dimnika.

Ob 16.45 so v naselju Stara Vrhnika, občina Vrhnika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vrhnika in Stara Vrhnika so počakali, da so saje pogorele in pregledali dimnik s termo kamero. Na kraju je bil tudi dimnikar, ki bo dokončno očistil dimnik.

Ob 20.26 so v Tomišlju, občina Ig, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Tomišelj so varovali objekt, dokler saje niso dogorele in dimnik ohladili. Dimnik bo očistil pooblaščeni dimnikar.

Izpostava Maribor

Ob 17.29 je v ulici Ledina v Mariboru gorela večja, lesena, vrtna uta, preurejena za bivanje. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Brezje so požar, ki je objekt v celoti uničil, pogasili.

Ob 20.29 so v Ulici Draga Kobala v Mariboru zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Pobrežje so varovali objekt do izgoretja saj.

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.05 je v kraju Volčja Draga, občina Renče - Vogrsko, zagorelo v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Prostovoljni gasilci PGD Renče - Vogrsko in poklicni gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica so ogenj pogasili ter očistili dimniško tuljavo.

Ob 9.40 so v kraju Podbreg, občina Vipava, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Prostovoljni gasilci PGD Podnanos in Vipava so ogenj pogasili, očistili dimniško tuljavo ter območje pregledali s termo kamero.

Ob 11.07 so se v kraju Lokavec v občini Ajdovščina vnele saje v dimniški tuljavi v stanovanjskem objektu. Požar sta pogasila poklicna gasilca GRC Ajdovščina.

  

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Celje

Ob 14.26 je v Košnici v občini Šentjur gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Prevorje so pogasili požar in odklopili akumulator. Vozilo je uničeno.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Ljubljana

Ob 22.10 je v Besnici, občina Ljubljana, blizu stanovanjske hiše gorela dvometrska skladovnica drv. Gasilci PGD Prežganje in Zalog-Spodnji Kašelj ter GB Ljubljana so požar pogasili in pregledali okolico. Razen na drveh, druga materialna škoda ni nastala.

  

Eksplozije

Izpostava Ljubljana

Ob 14.33 je prišlo do prišlo do eksplozije v silosu mizarske delavnice na Kamnogoriški cesti v Ljubljani. Gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje so preventivno zalili silos z mešanico penila ter iz silosa izpraznili približno 5–7 kubičnih metrov materiala. Dežurni elektro Ljubljana je izklopil elektriko na objektu.

  

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.45 je v bližini kraja Bate v občini Nova Gorica občanka v gozdu našla italijansko topovsko granato, kalibra 102 mm, mase 13 kg, iz obdobja 1. svetovne vojne. Najdbo sta na varno odstranila pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Severnoprimorske regije.

Ob 12.11 so pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije posredovali v Ločah v Zatolminu, občina Tolmin, kjer so odstranili in spravili na varno do uničenja več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni masi 129 kg, italijanske, avstrijske in francoske izdelave iz obdobja 1. in 2. svetovne vojne.

Ob 17.25 je občan v gozdu v bližini kraja Godovič, občina Idrija, naletel na topovsko granato kalibra 75 mm, teže 6,35 kg italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja varno uskladiščila.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Celje

Ob 12.47 so v Dreveniku v občini Rogaška Slatina gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cesto.

Izpostava Kranj

Ob 12:15 je v naselju Jama, občina Kranj, pes zdrsnil v kanjon reke Save. Gasilci GARS Kranj so s pomočjo čolna psa našli in ga predali lastniku.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.19 so v naselju Breg pri Komendi, občina Komenda, gasilci PGD Komenda in Moste s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili ekipi NMP dostop do onemogle osebe.

Ob 16.03 so v Nahlikovi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana preko mansardnega okna v 2. nadstropju s pomočjo avto lestve prenesli obolelo osebo do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v bolnišnico.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.28 so v bližini naselja Veliki Nerajec, občina Črnomelj, opazili drevo, ki je padlo na vodnike električnega daljnovoda. Gasilci PGD Dragatuš so pregledali območje in zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku: 

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Snežne razmere in nevarnost plazov

Razmere v gorah so dostopne na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/