Skoči do osrednje vsebine

Srečanje glavnega inšpektorja Grlića z izvršnim direktorjem ELE Cosminom Boiangiujem

Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić se je danes srečal z izvršnim direktorjem Evropskega organa za delo (ELA) Cosminom Boiangiujem. Eden prvih obiskov Boiangiuja v funkciji izvršnega direktorja ELE je bil namenjen vzpostavitvi stikov z resornimi organi in njihovimi predstojniki ter predstavitvi izzivov in ciljev ELE v Sloveniji.

Grlić in Boiangiu sta se ob tem pogovarjala tudi o vlogi in prihodnjih nalogah ELE v evropski institucionalni krajini, v povezavi z  organiziranjem skupnih nadzorov in usposabljanjem nacionalnih predstavnikov za reševanje čezmejnih primerov, o izzivih in pričakovanjih držav članic, tudi Slovenije, in o različnih vidikih sodelovanja med ELO in Slovenijo. Glavni inšpektor Grlić je Boiangiuju izrazil pripravljenost za sodelovanje tako pri izmenjavi informacij med ELO in Slovenijo kot med državami članicami, pa tudi pripravljenost za meddržavno sodelovanje pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov, saj je slednje izrednega pomena za dosledno, učinkovito in uspešno izvrševanje zakonodaje Unije v zvezi z mobilnostjo delovne sile po vsej Uniji ter za učinkovito preprečevanje in kaznovanje nezakonitih praks delodajalcev.

Na sestanku so sodelovali tudi mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med ELO in Slovenijo, Nuša Majhenc, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v upravnem odboru ELE in Ljubo Trajkovski, inšpektor in član skupine za inšpekcije, ki deluje v okviru ELE.

Boiangiu se je pred tem srečal tudi z državno sekretarko na MDDSZ, kasneje pa še s predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so prav tako vključeni v sisteme socialne varnosti znotraj EU, mobilnost in prost pretok ter napotovanje delovne sile.