Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost glede pogodbe med Uradom za komuniciranje in STA

V skladu s Pogodbo številka 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, Pogodbo št. 80/19 o storitvah STA v letu 2020 (tako imenovano tržno pogodbo) in obveznostmi, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani Slovenske tiskovne agencije (STA) dne 14. 1. 2021 poravnal obveznosti za mesec oktober in november, dne 27. 1. 2021 obveznosti za mesec december za opravljanje javne službe, obveznosti za mesec december za tržno pogodbo pa bodo poravnane 1. 2. 2021.

Ne glede na vsa prejeta plačila STA do danes UKOM-u v skladu s pogodbenimi določili ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je UKOM zaprosil STA že oktobra in novembra lani in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil.

V januarju je UKOM STA zaprosil tudi za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in z STA sklenili novo tržno pogodbo, ki je bila v zadnjih letih podlaga za tržne storitve, ki jih STA zagotavlja vladnim institucijam.

Kljub dvema dopisoma, in sicer z dne 4. 1. 2021 in z dne 6. 1. 2021, v katerih je UKOM zaprosil STA za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se UKOM lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, le-tega UKOM ni prejel, zaradi česar vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti.