Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih – nov odlok

V Uradnem listu RS št. 12/21 je bil 28. januarja 2021 objavljen nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: odlok).

Novi Odlok uveljavlja ključno spremembo glede nabora regij v 9. točki prvega odstavka 1. člena, saj črta Obalno-kraško in Zasavsko statistično regijo. S tem je na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih iz Gorenjske, Koroške, Osrednjeslovenske, Podravske, Pomurske, Primorsko-notranjske in Savinjske statistične regije izjemoma še naprej dopustno zbiranje študentov iz teh regij, kadar se ti udeležujejo laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in instrumentov). Predmetna izjema torej ne velja več za Obalno-kraško in Zasavsko statistično regijo.

Odlok v 1. členu z dodanim drugim odstavkom hkrati izrecno določa testiranje zaposlenih s hitrim antigenskim testom (HAG) v zavodih v vseh navedenih statističnih regijah.

Upoštevajoč 5. člen odloka se izjeme, vezane na statistične regije, začnejo uporabljati 2. februarja 2021 (po predhodno opravljenem testiranju), pri čemer odlok stopi v veljavo s 30. januarjem 2021 in velja do 5. februarja 2021.

Novi odlok še naprej ohranja zavezo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov  k doslednemu upoštevanju priporočenih smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju dejavnosti laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Dodajamo, da bo, kot doslej, študentom, ki se v sklopu svoje študijske obveznosti udeležujejo laboratorijskih vaj in individualnega pouka, dopuščeno bivanje v študentskem in dijaškem domu, ki se nahajajo v teh regijah, ter da bodo kot izjema prepoznani tudi pri prehajanju statističnih regij.

Prav tako v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zavodi dnevno še naprej sporočajo podatke o stanju odsotnosti študentov in zaposlenih zaradi epidemije Covid-19 v eVŠ.