Skoči do osrednje vsebine

Odgovori na najpogostejša vprašanja glede testiranja šolnikov

Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj, ki smo jih v luči trenutne situacije prejeli na Ministrstvu za zdravje v zvezi s testiranjem oseb, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih, višjih in visokih strokovnih šolah.

Ali je testiranje obvezno za zaposlene v vzgojno varstvenih ustanovah - vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih?

Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 11/2021 z dne 22.1.2021), določa, da se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z visoko-šolsko dejavnostjo, vse osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. Oseba, ki se presejalnega programa ne udeleži, ne more izvajati dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vrtcu ali šoli in se delodajalcem dogovori o drugih oblikah dela (na primer delo od doma).

Ali je potrebno v ponedeljek testirati učitelje vseh razredov od 1. do 9. razreda osnovne šole?

Ne. V statističnih regijah (rdeče regije - Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska), ki jih določa Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS, številka 12/21) se v ponedeljek, 1. februarja testirajo osebe, ki delajo v vrtcih, osnovnih šolah z učenci od 1. do 3. razreda in v srednjih šolah (za opravljanje zaključnega izpita in mature), višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (nujne laboratorijske vaje, klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov). Sproščanje ukrepov poteka v skladu z Načrtom Vlade RS ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID19.

Ali se morajo zaposleni v šolstvu testirati vsak teden?

Testiranje oseb na SARS-CoV-2 se izvaja vsakih 7 dni. Potrebo po izvajanju testiranja na SARS-CoV-2 minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni na podlagi strokovnih mnenj.

Kdo izvaja testiranje?

Testiranje poteka s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 in se izvaja samo s strani usposobljenega zdravstvenega osebja. Testiranje poteka v organizaciji zdravstvenih domov, ki lahko k sodelovanju povabijo tudi koncesionarje. Če Zdravstveni dom (ZD) ne more zagotoviti testiranja vse pripadajoče populacije v dogovorjenem dnevu  (zaradi oddaljenosti vzgojno-izobraževalnih zavodov od ZD-ali drugih razlogov) in se ni mogel za del testiranja dogovoriti s koncesionarji, Ministrstvo za zdravje v podporo učinkovitega testiranja zagotavlja mobilne time, posebej za izvajanje hitrih antigenskih testov. Zaradi spremljanja pravilnosti podatkov o izvedenem testiranju, naj zdravstveni domovi, ki so se za testiranje dogovorili s koncesionarji, to sporočijo na e-naslov: vesna.marinko@gov.si.

Kako je s testiranjem v črnih regijah?

V tednu od 1. do 7. februarja se dodatno omogoča varstvo otrok v vrtcih in otrok prve triade osnovne šole v tistih regijah, ki so še vedno črne in kjer pouk za te otroke poteka na daljavo. Ta izjema velja za vse primere, kjer sta oba starša, ali če gre za enostarševsko družino, eden od staršev, zaposlen v dejavnosti kritične infrastrukture, v vzgoji in izobraževanju, v policiji in v slovenski vojski. Te dejavnosti morajo nemoteno potekati tudi v času epidemije, zato družine, ki ne morejo drugače zagotoviti varstva otrok ali pomoči pri šolanju na daljavo, varstvo omogočamo v celi državi, tudi v črnih regijah.

Kdo se lahko udeleži testiranja?

Pogoj za udeležbo na testiranju na SARS-CoV-2 je, da oseba na dan testiranja nima povišane telesne temperature, nima prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in ni bila v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh. V primeru bolezenskih znakov mora oseba po telefonu poklicati svojega izbranega ali dežurnega zdravnika, ki ji bo napotil v izolacijo in ji podal vsa nadaljnja navodila.

Ali se testirajo tudi osebe, ki so prebolele COVID-19?

Testirati se ni potrebno osebam, ki so prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece. Za primere, krajše od treh tednov od začetka bolezni, presodi izbrani osebni zdravnik.