Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na spletnih straneh ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen razpis za podelitev najvišjih državnih nagrad na področju šolstva za leto 2021.

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrado lahko prejme posameznik-ca, skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.
 
Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ pet za življenjsko delo.
 
Nagrade se podeljujejo za:

  • izjemne dosežke na področju  vzgoje in izobraževanja,
  • življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Obrazec za prijavo na razpis je priložen na dnu novice. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Rosando Lenart, na telefon (01) 400 5370 ali e-pošto rosanda.lenart@gov.si

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA".

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do srede, 26. maja 2021, do 13. ure

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne bo odpiral in ne bodo obravnavane.

Objava v Uradnem listu RS (strani 133 in 134).