Skoči do osrednje vsebine

Ponovni poziv za vložitev vloge za izplačilo za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let

Rok za oddajo vloge je 31. 1. 2021; višina enkratnega solidarnostnega dodatka na upravičenca znaša 150 evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno obvešča vse upravičence, da je bil 30. decembra 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije (RS) številka 203/20 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (zakon). Upravičence pozivamo k oddaji vlog – rok je le še do 31. januarja 2021.

Do 28. 1. 2021 je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispelo 1914 vlog za dodelitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb.

V skladu s 96. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, številka 203/20) oziroma tako imenovanim sedmim protikorona paketu (PKP7) so do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb upravičene osebe, v kolikor so na dan 31. 12. 2020 izpolnjevale naslednje pogoje:

  • dopolnili 65 let starosti,
  • so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evrov.

Vlogo za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb morajo vlagatelji poslati priporočeno po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

Vloga in navodila za izpolnjevanje vloge so vlagateljem na voljo na tej spletni strani.

Podoben ukrep za člane kmetij se je na podlagi 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, številka 49/20 in 61/20) izvedel tudi že v letu 2020.

Upravičenci, ki so lansko leto prejeli dodatek, lahko letos ponovno kandidirajo.