Skoči do osrednje vsebine

Pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra civilne zaščite

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana (MOL) in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (MORS).

S podpisanim sporazumemo se oba deležnika, MOL in MORS, zavezujeta, k podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU).

Omenjeni sporazum pomeni pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra za civilno zaščito, ki bo stal v Šentvidu. Projekt bo financiran iz evropskih sredstev, pod eno streho pa bo združil vse reševalne službe, povezane s sistemom civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja. Kot je ob podpisu povedal minister Tonin, je sistem zaščite in reševanja v Sloveniji urejen zelo dobro, s tem centrom pa ga še nadgrajujemo. Prav zato je nujno tesno sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, je še poudaril Tonin. Župan MOL Zoran Janković se je ministru zahvalil za današnji podpis in dodal, da je treba v naslednjem koraku urediti občinski prostorski načrt in »čimprej pristopi h gradnji in zgradi objekt, ki bo res koristen tako državi kot mestu.« Z novim nacionalnim centrom bo lokacija v Šentvidu po Jankovićevih besedah dobila novo dodano vrednost.

Ministrstvo za obrambo za področje zaščite in reševanja pridobiva evropska sredstva v višini 120 milijonov evrov, ki bodo namenjena za krepitev odpornosti in okrevanje po epidemiji COVID-19, za krepitev zelene transformacije, omejevanje vpliva podnebnih sprememb in učinkovit odziv na podnebno pogojene naravne nesreče. Z evropskimi sredstvi vzpostavljamo nacionalni center za civilno zaščito v Šentvidu.

Poleg omenjenega centra z evropskimi sredstvi načrtujemo še vzpostavitev treh podcentrov, in sicer podcentra za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji, podcentra za žled in ujme na Kočevskem in nadgradnjo že obstoječega podcentra za požare v naravi v Sežani. Poleg že naštetega je pomembno tudi zagotavljanje ustrezne opreme, sredstev in vozil za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), kar pomeni opremljanje regionalno-lokalnih enot za hitre intervencije ob podnebno pogojenih nesrečah na ravni GEŠP (gasilskih enot širšega pomena) ter na ravni osrednjih občinskih enot. Med prioritete smo vključili tudi pripravo in nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP.

Video posnetek s podpisa - youtubeMORS (MP3) 

Minister mag. Matej Tonin in župan MOL Zoran Janković sta podpisala Sporazum o sodelovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za obrambo

Minister mag. Matej Tonin in župan MOL Zoran Janković sta podpisala Sporazum o sodelovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za obrambo | Avtor: Vekoslav Rajh, MORS

1 / 2