Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo vlagateljem o začasnem ukrepu vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa

3. člen Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah določa začasni ukrep vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list, številka 183/20), ki v 3. členu določa začasni ukrep vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelji lahko v času veljavnosti navedenega odloka vse vloge za uveljavljanje pravic za ukrepe kmetijske politike vlagajo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.