Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek v Podravju in Pomurju o vplivu covid-19 na kmetijstvo in povezane panoge ter o razvojnih projektih

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Podravju in Pomurju. Obisk na terenu je bil namenjen podrobnejši seznanitvi ministra s stanjem sektorja v času epidemije covid-19 in posredovanjem informacij povezanim s trenutnimi ukrepi države in pomoči ter povratnim zbiranjem informacij za pripravo novih ukrepov. Minister se je seznanil tudi s primeri dobrih praks in razvojnimi projekti posameznih deležnikov.

Minister dr. Jože Podgoršek se je zjutraj sestal z županom Občine Ormož. V krajšem pogovoru je župan ministra seznanil z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki so povezane z nekdanjo tovarno sladkorja oziroma s poslovnimi idejami povezanimi s kmetijsko dejavnostjo. Minister je župana seznanil s tem, da država ne more biti investitor v poslovne ideje, kar je bilo v preteklosti večkrat ponovljeno pri vprašanjih glede izgradnje nove tovarne sladkorja. Glede drugih načrtov, vezanih na kmetijske aktivnosti, pa je predstavil možne ukrepe in spodbude v okviru Skupne kmetijske politike ter opozoril tudi na sklad za okrevanje. Dotaknila sta se tudi področja naročanja lokalne hrane v javne zavode, šole in vrtce, kjer ima lokalna skupnost velik vpliv.

Dopoldne se je minister na Pragerskem srečal z vodstvom Sindikata kmetov Slovenije. Pogovor je tekel o razmerah v sektorju kmetijstva, ki se v času epidemije sooča z velikimi težavami, pripravami na reformo Skupne kmetijske politike, s fokusom  na predlog Strateškega načrta 2023-2027. Minister je nato v Zgornji Kungoti obiskal izletniško kmetijo, ki se ukvarja z vinogradništvom in se v času epidemije sooča s posledicami na področju izvajanja dopolnilnih dejavnosti. V pogovoru z vinogradnikom in predsednikom vinarske zadruge so odprli vprašanja, vezana na sedanje možne podpore in ukrepe vinogradništvu in vinarstvu ter pripravo novih ukrepov, ki jih sektor potrebuje. Pri tem so posebej izpostavili ukrepe prestrukturiranja vinogradov, destilacije, zelene trgatve ter nadomestila po podobnem principu kot lani. Minister je poudaril tudi sprejem PKP8 na vladi z vidika izvajanja že sprejetih zakonskih podlag za ukrepe za pomoč sektorjem v težavah.

Minister se je sestal tudi s predstavniki Občine Apače, kjer je pogovor tekel o načrtih povezanih s kmetijstvom in namakalnih sistemih. Pogovor je tekel tudi o težavah nekaterih kmetov, ki svojo kmetijsko dejavnost izvajajo na področjih, kjer je kmetovanje oteženo. Popoldne je minister obiskal tudi kmetijsko-kulinarično podjetje v Murski Soboti, ki se ukvarja s predelavo mesa in mesnih izdelkov ter gostinstvom in trgovino. Seznanil se je tudi s primerom dobre prakse povezovanja med kmeti ter krepitvijo blagovne znamke, ki pri potrošniku zbuja zaupanje in krepi stabilnost sodelujočih lokalnih pridelovalcev oziroma povezanih deležnikov ter posredno pozitivno vpliva širše na regijo.