Skoči do osrednje vsebine

Pomembni roki za ukrep promocije vina na trgih tretjih držav

Vloge za odobritev programov za promocijo in vloge za povrnitev upravičenih stroškov lahko vlagatelji oddajo do 31. januarja 2021.

31. 1. 2021 se izteka rok za oddajo vloge za odobritev programov za promocijo vina na trgih tretjih držav za dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju med 1. 6. 2021 in 31. 5. 2022.

31. 1. 2021 se izteka tudi rok za oddajo vloge za povrnitev stroškov za promocijske dejavnosti, izvedene med 1. 6. in 31. 12. 2020.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja