Skoči do osrednje vsebine

Poziv čebelarjem k oddaji vlog za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

Agencija poziva čebelarje k oddaji vlog na javni razpis za ukrep "Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021" in na javni razpis za ukrep "Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021". Javna razpisa sta bila 18. 12. 2020 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 191/20. Sredstva so še na voljo.

Čebelnjak

Čebelnjak | Avtor F. Potočnik

Čebelarji lahko v sklopu objavljenih javnih razpisov uveljavljajo sofinanciranje nakupa opreme iz 9. in 17. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Javni razpisi

Naziv Datum objave Rok prijave
18. 12. 2020
20. 4. 2021
18. 12. 2020
20. 4. 2021