Skoči do osrednje vsebine

Testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se prične v ponedeljek, 25. januarja, informacije delijo tudi OE NIJZ

V ponedeljek se bo za učitelje in vzgojitelje v regijah, kjer epidemiološka situacija to dopušča, začelo množično testiranje. Če bo njihov test negativen, bodo s poukom začeli v torek.

»Eden ključnih ukrepov, ki ga priporočajo tako pri Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropskem centru za nalezljive bolezni in tudi slovenske strokovne inštitucije, je testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pred začetkom pouka in potem periodično vsaj enkrat na teden, je na današnji novinarski konferenci vlade poudarila Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

»Testiranje bo potekalo skladno z dogovorom med šolo in zdravstvenim domom, o tem, kdaj in kje naj se zglasijo vzgojitelji in učitelji, pa jih bo obvestilo vodstvo njihove šole. Takšen bolj fleksibilen način organizacije testiranja smo definirali v protokolu testiranja, ki smo ga zapisali na ministrstvu«, je povedala Petričeva.

Ker se okoliščine na lokalni ravni zelo razlikujejo, je nekje bolj primerno, da se testiranje izvede v zdravstvenem domu, drugje pa se lahko organizira v šoli ali v dogovoru z lokalno skupnostjo na zato posebej določenem prostoru.

Zdravstveni domovi so koordinator testiranja na območju, ki ga pokrivajo, pri tem pa lahko k sodelovanju povabijo tudi koncesionarje. Tam, kjer bo število potrebnih testiranj preveliko ali gre za zelo oddaljene šole oziroma vrtce, bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo sodelovanje pooblaščenih mobilnih enot. Šole in zdravstveni domovi se bodo tudi dogovorili, kako naj zaposleni prihajajo na testiranje.

Informacije o testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju imajo tudi območne enote NIJZ

OE Celje: Ksenija Lekić, e-mail: Ksenija.Lekic@nijz.si, telefon: 040 839 414

OE Koper: Manica Remec, e-mail: Manica.Remec@nijz.si, telefon: (05) 6630-830   

OE Kranj: Darja Zupan, e-mail: Darja.Zupan@nijz.si, telefon: (04) 2017-194  

OE Ljubljana: Maruša Bertoncelj, e-mail: Marusa.Bertoncelj@nijz.si, telefon: (041) 454-998 

OE Maribor: Karin Mlakar, e-mail: Karin.Mlakar@nijz.si, telefon: (02) 3331-253   

OE Murska Sobota: Jadranka Jovanović, e-mail: Jadranka.Jovanovic@nijz.si, telefon: (02) 5302-124 in (041) 329-562

OE Nova Gorica: Tjaš Prinčič, e-mail: Tjas.Princic@nijz.si, telefon:  (05) 3308-629 in (031) 357-178

OE Novo mesto: Danijela Cutura Sluga, e-mail: Danijela.Cutura-Sluga@nijz.si, telefon: (07) 3934-191     

OE Ravne: Nina Pogorevc, e-mail: Nina.Pogorevc@nijz.si, telefon: (02) 8705-612