Skoči do osrednje vsebine

Vlada RS sprejela predlog »Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi«

Na današnji redni seji je vlada RS obravnavala predlog »Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Glavni namen projekta »Hiša za otroke«, pri katerem Ministrstvo za pravosodje sodeluje s številnimi mednarodnimi partnerji in strokovnjaki, je zaščita otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, kot žrtve ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Projekt omogoča, da so otroci, zlasti žrtve spolnih zlorab, v kazenskem postopku obravnavani na njim primeren način, s polno in visoko usposobljeno strokovno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju.

Predlog zakona določa organizacijsko obliko Hiše za otroke in postopek celostne obravnave otroka, vključno s postopki zaslišanja, telesnega pregleda, krizne podpore in psihosocialne pomoči. Slovenija je ena prvih držav, ki to področje ureja v enem celovitem pravnem aktu. »S tem na ministrstvu za pravosodje izkazujemo pomembnost področju zaščite najranljivejših skupin. Kratkoročno je nujno, da izboljšamo potek procesa obravnave kaznivega dejanja zlorabe in usposobimo posameznike, ki sodelujejo v procesu. Vse da se za ščiti otroka, da se mu pomaga in da se prepreči njegova ponovna viktimizacija. Poleg tega nujno potrebujemo tudi ukrepe, ki bodo preprečevali, da se tovrstna dejanja sploh zgodijo,« dodaja pravosodna ministrica, mag. Lilijana Kozlovič.

V iskanju čim boljših rešitev za prilagoditev našemu sistemu smo prisluhnili mednarodnim izkušnjam, domačim strokovnjakom ter tudi otrokom samim, saj so prvič v Sloveniji v okviru posvetov pri pripravi zakonodaje sodelovali tudi oni. Ministrica mag. Lilijana Kozlovič poudarja »pomembno je, da pred otroki ne skrivamo teme spolne zlorabe, da vedo, kaj je prav in kaj narobe, ter da imajo podporo, ko spregovorijo«.

Hiša za otrok implementira in slovenskemu sistemu prilagaja projekt Sveta Evrope  »Barnahus«, ki se financira iz sredstev za strukturne reforme v EU in celovito pomaga pri implementaciji sprememb, oblikovanju pravne podlage, svetovanju za sodelovanje otrok v procesu implementacije, različnih raziskavah (ki so opravljene tudi s sodelovanjem otrok), zagotavlja finančna sredstva in strokovno pomoč pri usposabljanju in ozaveščanju.

Slovenija je zaradi načina implementacije modela Hiše za otroke zdaj prepoznavna na več mednarodnih dogodkih in služi kot primer dobre prakse za uporabo Programa podpore strukturnim reformam. V procesu priprave predloga tega zakona so sodelovali tudi različni tuji strokovnjaki, ki so podali svojo pozitivno oceno o skladnosti predlaganega zakona z vidika mednarodnih dokumentov in standardov modela Barnahus.

Pripravljen predlog zakona, kot prva celovita zakonska ureditev modela Hiše za otroke ter sodelovanje otrok pri nastajajoči zakonodaji, so  deležni številnih pohval, med drugimi tudi pobudnika modela Barnahus, Bragija Gudbrandssona.