Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 51. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 51. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Včlanitev Slovenije v Shemo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za gozdni reprodukcijski sklad

Vlada je soglašala z včlanitvijo Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni reprodukcijski material (Shema OECD GRM). Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naložila, da začne s postopki za včlanitev v omenjeno shemo in da letno zagotovi sredstva za članarino.

Namen Sheme OECD GRM je olajševanje mednarodne trgovine z gozdnim reprodukcijskim materialom preko harmoniziranih standardov ter certificiranega porekla, identitete, kakovosti in sledljivosti gozdnega reprodukcijskega materiala. S tem daje shema mednarodni prispevek k trajnostni rabi gozdnih genetskih virov.

Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala predvideva, da Svet odloči, ali gozdni reprodukcijski material, proizveden v tretji državi, daje enaka zagotovila v zvezi z odobritvijo njegovega izhodiščnega materiala in ukrepi pri njegovi proizvodnji z namenom trženja, kot gozdni reprodukcijski material, proizveden v Skupnosti, ki izpolnjuje določbe te direktive. Sheme OECD so prostovoljni programi, ki se ne financirajo iz redne članarine OECD.

Slovenija je leta 1998 začela s postopki za harmonizacijo zakonodaje s področja gozdnega reprodukcijskega materiala z evropskimi usmeritvami, ki so se tedaj tudi usklajevale z Shemo OECD GRM. Skladno z Direktivo Sveta 1999/105/ES so bili postopki certifikacije v Sloveniji leta 2018 predstavljeni v OECD. Članstvo Slovenije v Shemi OECD GRM je pomembno iz naslednjih vidikov:

  • vizija Slovenije za vključitev v Shemo OECD GRM je v razvoju globalnega sistema certificiranja gozdnega reprodukcijskega materiala in v podpori pri usmeritvi k produktivnemu, trajnostnemu in prožnemu gozdarskemu sektorju;
  • Slovenija pričakuje, da se bo zaradi podnebnih sprememb povečala mednarodna trgovina z gozdnim razmnoževalnim materialom. Posledično bo postalo certificiranje genske sestave in izvora materiala še pomembnejše, s tem pa bo naraščal tudi pomen sheme;
  • Sloveniji bo Shema OECD GRM omogočila načrtovanje prenosa in uporabo sheme za dopolnilno sadnjo iz drugih držav Jugovzhodne Evrope. S tem bo prispevala k večji genetski pestrosti, vključitvi bodočih gozdov, njihovi večji odpornosti na neugodne spremembe v okolju in obstoju gozdov kljub neugodnim simulacijam spreminjanja razmer v okolju za rast gospodarsko pomembnih drevesnih vrst;
  • članstvo Slovenije v Shemi OECD GRM je predpogoj za predsedovanje Slovenije koordinacijskemu sestanku podskupine Sveta EU za gozdarski reprodukcijski material in Shemi OECD GRM.

Države članice OECD, ki so že članice Sheme OECD GRM, so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Burkina Faso, Kanada, Hrvaška, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Kenija, Madagaskar, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Ruanda, Srbija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Uganda, Združeno Kraljestvo in ZDA. Postopek vključevanja novih držav poteka ves čas, trenutno pa potekajo razgovori z Belorusijo.