Skoči do osrednje vsebine

Zaključen je zadnji rok razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

Strokovna komisija je 20. 11. 2020 izvedla četrto javno odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, na katerem so bili upravičeni prijavitelji javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi.

Na četrti rok je skupno prispelo 7 vlog, ki so vse izpolnjevale pogoje in merila in bile izbrane za sofinanciranje. Sklepi o izboru so bili izdani 19. 1. 2021.

Štiri od izbranih projektov se bodo izvajali v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) in tri v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS):

Dom Nine Pokorn Grmovje - Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let

Dom starejših občanov Tezno - Enota za zagotavljanje začasnih namestitev

Dom ob Savinji Celje - Rekonstrukcija in prizidava doma ob Savinji Celje z namenom zagotovitve enote za začasne namestitve

Dom upokojencev Ptuj - Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak (dnevno varstvo in začasne namestitve)

Obalni dom upokojencev Koper- Casa costiera del pensionato Capodistria - Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v del pritlične etaže obstoječe stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, v Kopru

Dom Petra Uzarja Tržič - Izgradnja in vzpostavitev enote za začasne namestitve v Domu Petra Uzarja Tržič

Dom upokojencev Sežana - Ureditev prostorov za začasno namestitev starejših oseb v objektu "Resje"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo z izvedenim  javnim razpisom sofinanciralo 22 projektov s katerimi se bo zagotovilo skupno 29 novih enot od tega 16 enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in 13 enot za izvajanje začasnih namestitev za starejše. Upravičencem bo skupno dodeljenih 18.961.226,44 evrov od tega 10.277.110,73 evrov KRVS in 8.684.115,71 evrov KRZS. Skupno se bo v KRVS vzpostavilo 7 enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in 8 enot za izvajanje začasnih namestitev, v KRZS pa 9 enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in 5 enot za izvajanje začasnih namestitev za starejše. Projekti bodo izvedeni najkasneje do konca leta 2022 in bodo skupno zagotovili 218 mest v enotah za izvajanje dnevnih oblik varstva in 178 mest v enotah za izvajanje začasnih namestitev za starejše.