Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Odobrenih je bilo 67 vlog v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov.

Javni razpis za operacijo "naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 7. 8. 2020, oddaja vlog v elektronski sistem pa je potekala od 31. 8. do 30. 9. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Na javni razpis je bilo oddanih 75 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 3,3 milijona evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila 67 vlog v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov. 6 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, 2 vlogi pa sta vlagatelja umaknila sama.