Skoči do osrednje vsebine

Objavljen mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbiramo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbiramo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

  1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
  2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
  3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound. Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Več informacij o javnem pozivu lahko zainteresirani raziskovalci dobite na spletnem seminarju, ki bo potekal v torek, 19. januarja 2021, od 10.00 do 11.30 prek spletne aplikacije Zoom.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na tukaj naveden kontaktni naslov ali telefonsko številko.

Konzorcij ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.