Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Pogoršek na Koroškem o stanju v kmetijstvu in gozdarstvu

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku Koroške. Terenski obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijstva in gozdarstva v času epidemije covid-19 ter drugimi odprtimi in aktualnimi zadevami s teh področij. Minister se je v okviru obiska sestal z vodstvom območne enote Zavoda za gozdove - Slovenj Gradec, predstavniki kmetov Mislinjske doline, obiskal pa je tudi gozdarsko in turistično kmetijo.

Minister in trije moški na dvorišču z varnostno razdaljo pred kozolcem
1 / 2

Minister dr. Jože Podgoršek se je dopoldne sestal s predstavniki kmetov iz Mislinjske doline. Beseda je tekla predvsem o težavah, s katerimi se srečujejo tamkajšnji kmetje zaradi zaradi potreb izgradnje tretje razvojne osi ter pripadajočih obvoznic in prometnic. Projekt izgradnje bo namreč posegal na številna kmetijska zemljišča, ki so ali v lasti kmetij ali v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč. Izpostavili so posledice, ki bi lahko ta projekt imel na kmetije, njihovo stagnacijo oziroma opuščanje kmetovanja. Kmetje med drugim želijo pošteno obravnavo njihovih zemljišč, s tem povezane odkupe ali zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč. Minister je v pogovoru izpostavil, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran doslej za predlagano varianto ni dalo soglasja in da z občino še vedno iščejo drugo traso, ki bi se izognila najkakovostnejšim kmetijskim zemljiščem. Nosilec urejanja prostora je namreč občina, ministrstvo pa kot tisto, ki daje soglasje, vedno v tovrstnih postopkih pove, pod katerimi pogoji načeloma lahko poda soglasje.

Sledil je obisk Zavoda za gozdove – območne enote Slovenj Gradec. Koroška regija spada med najbolj gozdnata območja v Sloveniji, gozdovi pokrivajo skoraj 70% površine. Ministru so predstavili gozdarstvo v tej regij, saj je gozdarska dejavnost tukaj pomemben vir dohodka za preživetje na kmetijah. V preteklih letih so gozdove na Koroškem namreč prizadele številne ujme, katerim so sledila obdobja gradacije smrekovega lubadarja. Nenačrtovano, zaradi odstranjevanja podrtega, polomljenega in od lubadarja napadenega drevja, je bilo potrebno posekati že skoraj 1,7 milijona m3 dreves. Ministrstvo je pomagalo prizadetim lastnikom gozdov; na sanacijskih območjih so dobili lastniki gozdov pomoč za gradnjo gozdnih vlak, za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov. Na osnovi sanacijskega načrta je Zavod za gozdove Slovenije v lanskem letu pričel z intenzivno obnovo od ujm in zaradi smrekovega lubadarja uničenih gozdov. Iz sredstev v Programu razvoja podeželja je bilo posajenih več kot 201.000 sadik gozdnega drevja.

Sicer so bila v preteklem obdobju za vlaganje v gozdove in pospeševanje gozdarske proizvodnje v koroški regiji zagotovljena sredstva Programa razvoja podeželja. Za obstoj gorskih kmetij, ki pridobivajo pretežni del dohodka iz gozdarske dejavnosti, je ta dodaten vir sredstev izjemnega pomena. Za različne ukrepe je bilo do sedaj izplačanih skoraj 2 milijona evrov, in sicer za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic, za nakup mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in za nakup mehanizacije za predindustrijsko predelavo lesa. Minister je na srečanju izpostavil potrebo po intenzivnem delu, sodelovanju in povezovanju z lastniki gozdov.

V nadaljevanju je minister dr. Podgoršek obiskal gozdarsko kmetija Anžej, ki se ukvarja s kmetijstvom in razrezom lesa, med drugim tudi razpolagajo z okoli 55 hektarji gozda. Ministru so predstavili kmetovanje na zelo težko dostopnih območjih, poleg tega pa gospodarijo z gozdom, ki so ga med drugim prizadele vremenske ujme in napad podlubnikov. Kmetija ima kljub težkim pogojem ter negotovim časom epidemije covid-19 ambiciozne načrte za naprej, tudi na področju žagarstva in živinoreje. Minister je izrazil zadovoljstvo nad njihovim trudim in vztrajanjem pri trdem delu, kljub težkim časom, saj so primer dobre prakse in zgleda tudi drugim.

Delovni obisk na Koroškem je minister zaključil s srečanjem s predstavniki Združenja turističnih kmetij, Kmetijsko svetovalne službe in turistične kmetije Rotovnik-Plesnik. Turistične kmetije imajo svojo dejavnost zaradi epidemije in vladnega odloka zaprta vrata že od lanskega oktobra, od takrat naprej pa so skoraj brez prihodkov. Po sorazmerno uspešnem delu leta 2020, ko se je poznal porast domačih gostov tudi iz naslova turističnih vavčerjev in so se zaradi velike porabe med drugim soočali z vprašanjem pomanjkanja lastnih lokalnih surovin, je nastopilo obdobje, ko poleg nedelujočega turističnega dela, ostajajo neporabljeni in neprodani tudi domači kmetijski pridelki in proizvodi. Ker imajo zaprta vrata, se na turističnih kmetijah z vsakim nadaljnjim mesecem epidemije, vedno težje soočajo z določenimi fiksnimi stroški. Minister je v razpravi izrazil razumevanje nad težkim stanjem, s katerim se soočajo tudi te kmetije. Sogovornikom je pojasnil in odgovoril na več odprtih vprašanj, vezanih na protikorona ukrepe. Med drugim jih je opozoril, da bodo v tem mesecu izplačano kar 80 % vseh neposrednih plačil, kar bo zagotovo pomagalo kmetijam v teh težkih časih. Poleg podrobnejše pojasnitve možnosti koriščenja dosedanjih PKP ukrepov je minister izpostavil tudi pripravo novega PKP8, v katerem bodo poskusili upoštevati tudi rešitve, ki bi pomagale kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi.