Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 15. januarja 2021

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 14. 1. 2021 opravljenih skupaj 880.547 testiranj (PCR in HAGT). 14. 1. 2021 je bilo opravljenih 11.218 testiranj (4.897 PCR in 6.321 HAGT) in potrjenih 1.478 novih okužb s COVID-19 (1.144 PCR in 334 HAGT), kar skupno znaša 13,2 odstotka pozitivnih testov (23,4 odstotka PCR in 5,3 odstotkov HAGT). Do 14. 1. 2021 je bilo cepljenih 35.159 prebivalcev.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) so 14. 1. 2021 v bolnišnicah zdravili 1.266 bolnikov s COVID-19, od tega 197 na intenzivni negi, 84 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 28 oseb, od marca skupaj 3.121.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 15. 1. 2021 vključenih 1.392 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 173 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

Izpostave URSZR oziroma občine so pri dobavitelju hitrih testov v Ljubljani prevzele hitre teste za testiranje šolskega kadra in jih dostavile v zdravstvene domove.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih nivojih.

Regijski in občinski štabi CZ spremljajo razmere v regiji in občinah ter dnevno komunicirajo z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni.

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci občasno opravljajo terenske obhode in preverjajo spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično pomagajo pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.

Občine sodelujejo pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagajo pri oskrbi ranljivih skupin, usklajujejo pripravo, način delitve in dostavo brezplačnih kosil za socialno ogrožene učence in dijake, nudijo pomoč pri šolanju ter zagotavljajo varstvo otrok staršev, ki opravljajo nujne poklice, pomagajo pri prevozu brisov. Občanom nudijo informacije po telefonu in elektronski pošti. Vzpostavljene imajo telefonske številke za nudenje psihosocialne pomoči.

Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte v javni rabi.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter upoštevajo potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjajo na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Pristojne inšpekcijske službe vršijo nadzor, zlasti nad izvajanjem predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

 

Nesreče v gorah

Izpostava Kranj

Ob 12.34 si je na Svetem Petru nad Begunjami v občini Radovljica planinka zlomila golen. Gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica so poškodovano planinko prenesli v dolino, kjer so poškodovanko v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Radovljica in jo nato prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Jesenice.

Ob 13.45 si je na Križni gori v občini Škofja Loka pri padcu planinka poškodovala zapestje. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so planinko na kraju oskrbeli in na klasični način pospremili v dolino.

Ob 16.48 se je na Kriški gori, občina Tržič, poškodovala planinka. Gorski reševalci GRS Tržič so skupaj z posadko helikopterja Slovenske vojske in združeno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in GRS poškodovanko na kraju oskrbeli. V dolino pa jo je nato s helikopterjem prepeljala posadka in združena ekipa, kjer so poškodovanko v nadaljnjo oskrbo sprejeli reševalci NMP Tržič.

 

Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih

Izpostava Celje

Ob 17.23 se je v Preboldu občan poškodoval na sankališču. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Prebold-Dol. vas-Marija reka so poškodovanega oskrbeli na kraju, z nosili prenesli do vozila in nato prepeljali do gasilskega doma. V SB Celje so poškodovanca prepeljali reševalci NMP Celje.

Ob 21.24 so se v Marija Gradcu v občini Laško pri sankanju poškodovale tri osebe. Reševalci NMP Laško so poškodovane oskrbeli in odpeljali v SB Celje.

 

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Ljubljana

Ob 13.30 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj s sekundarno ekipo kliničnega centra s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.02 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z sekundarno ekipo kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelega otroka iz Splošne bolnišnice Šempeter pri Gorici v UKC Ljubljana.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 19.46 so na Rimski cesti v Laškem trčila tri osebna vozila. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem NMP, posipali razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorje in očistili cestišče. Reševalci NMP Celje so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v SB Celje.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.38 sta na križišču Rožna dolina cesta IX in Rožna dolina cesta VI v Ljubljani trčili osebni vozili. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so prometno in požarno zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, posuli onesnaženo cestišče ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana.

Ob 21.00 sta na Dolenjski cesti v Lavrici, občina Škofljica trčili dve osebi vozili. Ena oseba je bila v nesreči poškodovana. Gasilci PGD Lavrica in GB Ljubljana so zavarovali mesto nezgode, odklopili akumulatorja na vozilih in na razlite okolju nevarne tekočine posuli absorbent. Poškodovano osebo so odpeljali reševalci RP Ljubljana.

 

Požari v objektih

Izpostava Brežice

Ob 9.58 je na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, zagorela lesena predelna stena v kurilnici v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško ter PGD Senovo in Brestanica so požar pogasili ter prezračili in pregledali prostore s termovizijsko kamero.

Izpostava Celje

Ob 13.07 so v naselju Stenica, občina Vitanje, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vitanje so požar, ki je poškodoval dimnik, pogasili in pregledali dimnik s termovizijsko kamero.

Ob 21.27 so v Lučah zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Saje so pogorele pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Luče so opravili ogled okolice dimnika.

Izpostava Kranj

Ob 8.32 so se v naselju Nemški Rovt v občini Bohinj v dimniku stanovanjske hiše vnele saje. Gasilci PGD Nemški Rovt so saje izžgali pod nadzorom.

Ob 12.19 so v naselju Selo pri Žirovnici, občina Žirovnica, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice in PGD Zabreznica so požar pogasili, dimnik očistili in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimniške tuljave.

Ob 12.52 so se na Cesti talcev v naselju Koroška Bela, občina Jesenice, v dimniku stanovanjskega objekta vnele saje. Gasilci GARS Jesenice ter PGD Jesenice in Koroška Bela so požar pogasili, očistili tuljavo, okolico dimnika preventivno pregledali s termovizijsko kamero in prepovedali uporabo dimnika do dimnikarskega pregleda.

Izpostava Ljubljana

Ob 17.23 so v Soteski pri Moravčah v občini Moravče zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Moravče so ogenj v peči pogasili, iznesli saje ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Izpostava Novo Mesto

Ob 17.03 so se v ulici Na žago v Straži v dimniku stanovanjske hiše vnele saje. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in do prihoda dimnikarja odsvetovali kurjenje.

Ob 22.58 so v kraju Velike Brusnice, občina Novo mesto, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci Gasilskega reševalnega centra (GRC) Novo mesto in PGD Brusnice so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter očistili dimnik.

Izpostava Postojna

Ob 9.31 je na Rozmanovi ulici v Ilirski Bistrici zagorelo na balkonu stanovanjskega bloka. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so pogasili gorečo kanto za smeti in prezračili prostore stanovanja.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 17.29 so na Pohorski cesti v Radljah ob Dravi zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so nadzorovali dimnik do izgoretja saj in očistili kurišče peči.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Ljubljana

Ob 22.25 je v naselju Gorjuša, občina Domžale, na komunalnem odlagališču zagorelo okoli10 kubikov mešanih odpadkov. Posredovali so gasilci Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale in PGD Dob, ki so požar pogasili.     

Izpostava Postojna

Ob 13.38 sta pri naselju Gornji Zemon, občina Ilirska Bistrica, goreli trava in podrast. Požar na površini okoli 0,5 hektarjev so pogasili gasilci PGD Ilirska Bistrica.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Ljubljana

Ob 12.42 je na Dragomerški cesti v naselju Dragomeru, občina Log-Dragomer, gorel zabojnik za smeti. Požar, ki je uničil smetnjak, so pogasili gasilci PGD Dragomer-Lukovica.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Maribor

Ob 17.40 je na Streliški cesti v Mariboru iz osebnega vozila iztekalo gorivo. Gasilci GB Maribor so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj in z absorbcijskim sredstvom očistili vozišče iztekle tekočine.

 

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe

Izpostava Ljubljana

Ob 6.49 je prišlo na Tržaški cesti v Ljubljani in na Brezovici do izpada električne energije. Zaradi nedelovanja semaforjev je ohromljen tudi cestni promet. Napako so odpravili tekom dopoldneva.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Kranj

Ob 19.34 so na Partizanski cesti v Škofji Loki, gasilci PGD Škofja Loka, ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje in reševalcem omogočili dostop do obolele osebe.

Izpostava Ljubljana

Ob 7.50 so v naselju Brezovica pri Dobu, občina Domžale, gasilci CZR Domžale nudili pomoč delavcem higienske službe pri pobiranju poginule čaplje iz potoka.

Ob 16.32 so na Brejčevi ulici v Domžalah gasilci CZR Domžale nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.

Ob 21.05 so v Prijateljevi ulici v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana, zaprli vodovodno pipo in tako preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Izpostava Maribor

Ob 10.19 so na Nazorjevi ulici v Mariboru gasilci GB Maribor nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri prenosu obolele osebe iz hiše do reševalnega vozila.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 19.17 so na Pohorski cesti, v Slovenj Gradcu, posredovali gasilci PGD Slovenj Gradec, kjer so s tehničnim posegom v prisotnosti policije odprli vrata stanovanjskega objekta, kjer se je nahajala obolela oseba. Osebo so z reševalnim vozilom Zdravstvenega reševalnega centra (ZRC) Koroške-enote NMP Slovenj Gradec prepeljali v nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Izpostava Trbovlje

Ob 15.26 so na Cesti zmage v Zagorju ob Savi gasilci PGD Zagorje – mesto iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta s tehničnim posegom rešili ujeto osebo.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/