Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov

Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavljamo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

Objavljeni sta novi vlogi za izvajalce šolskih prevozov. Izvajalec odda toliko vlog, kolikor ima pogodb za izvajanje šolskih prevozov.

V primeru, ko izvaja prevoze z enim ali več podizvajalci, se vloga odda na obrazcu za šolske prevoze s podizvajalci.