Skoči do osrednje vsebine

Izbrani najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2020

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letu 2020 izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od štirinajstih območnih enot ZGS, izpostavljamo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva. Akciji ZGS se vsako leto pridružuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skrbni .lastnik gozda iz Celja pri delu

Skrbni .lastnik gozda iz Celja pri delu | Avtor Zavod za gozdove Slovenije

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2020 potekal že dvaindvajsetič, je zaradi epidemije covid-19 potekal v prilagojeni obliki. Ker tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda ni bilo mogoče organizirati, so se na ZGS najbolj skrbnim lastnikom gozda pred novim letom zahvalili pisno, objavili pa so tudi posebno tematsko e-publikacijo, v kateri so predstavili razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo za gozd. Zgodbam izbranih lastnikov gozdov boste lahko sledili tudi na Facebook straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Zavoda za gozdove Slovenije.

Čestitkam se je pridružil tudi dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki je izpostavil: »Sodelovanje je tisto, ki zagotavlja uspešno trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Pri tem velja na  prvem mestu izpostaviti usklajeno delovanje lastnikov gozdov, javnih služb in ostalih členov gozdno-lesne verige. Le s takim pristopom bomo uspešno gospodarili in še naprej omejevali gospodarsko škodo zaradi vse pogostejših naravnih ujm ter kar najhitreje obnavljali prizadete gozdove.«

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je ob razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozda poudaril pomen dobrega sodelovanja med javno gozdarsko službo in lastniki gozda: »Tako kot je gozd naravni ekosistem, ki ga ljudje s svojimi ukrepi in načrti prilagajamo in usmerjamo, smo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije na prvem mestu strokovnjaki in ljudje, šele na drugem pa uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne odločbe. Pri našem delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo pogoje za sodelovanje v dobro narave in ljudi, tako lastnikov gozdov kot širše družbe.«

Tudi sicer bo gozdarsko leto 2021 potekalo v duhu sodelovanja, zlasti pri pripravi območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki bodo opredelili gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v prihodnjih desetih letih. Prav tako je v procesu nastajanja nov Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027, ki na področju gozdno-lesne verige predvideva nadaljevanje in nadgradnjo obstoječih ukrepov ter predvideva naložbe v podporo gozdno lesni verigi, razvoj gozdnega drevesničarstva, naložbe v protipožarno infrastrukturo, urejanje hudourniških območij, biomeliorativne ukrepe v gozdnem okolju idr. MKGP in ZGS vabita vse zainteresirane k sodelovanju v procesih sprejemanja omenjenih načrtov, ki potekajo v okviru Gozdnega dialoga.

Seznam najbolj skrbnih lastnikov gozda 2020

Območna enota ZGS / Najbolj skrben lastnik oziroma lastnica gozda

 1. Tolmin / Branko Jurjavčič
 2. Bled / Mojca Dijak Grmek
 3. Kranj / Branko Kavčič
 4. Ljubljana / Jožef Eniko
 5. Postojna / Marjan Premrl
 6. Kočevje / Jože Poje
 7. Novo Mesto / Jože Štricelj
 8. Brežice / Avgust Pungartnik
 9. Celje / Darko Uratnik
 10. Nazarje / Primož Gornik
 11. Slovenj Gradec / Stanislav Pečoler »Jesenk«
 12. Maribor / Joško Koren
 13. Murska Sobota / Sorodniki po pokojni grofici Zichy (skrbnik Janez Kolenko)
 14. Sežana / Agrarna skupnost Škoflje – Zavrhek