Skoči do osrednje vsebine

Tudi v prihodnjem tednu izobraževanje na daljavo, brez sprememb tudi na področju športa

Vlada Republike Slovenije je na današnji 48. redni seji podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Izjema so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v prostorih šole oziroma zavoda.

Vrtci bodo še naprej delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan, na območju, na katerem vrtec izvaja dejavnost.

Na področju izvajanja športne dejavnosti so treningi dovoljeni le za vrhunske in poklicne športnike ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci. 

Poleg tega je vlada izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

Vlada RS je v petek, 8. januarja, objavila prenovljen Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19, ki ga je pripravila v sodelovanju s strokovno skupino. Razdelila ga je v pet skupin: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19. Ukrepi se bodo začeli sproščati, ko bo izpolnjen eden od pogojev, sedemdnevno povprečje pozitivnih testov pa bo Vlada RS spremljala vsak dan.

Črna skupina je skupina, v kateri smo trenutno in v kateri veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja, do omejitve gibanja ter prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku.

Za prehod v rdečo skupino je potrebno doseči kriterija: povprečno število okužb v zadnjih sedmih dnevih mora biti nižje kot 1350 ali število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 mora biti nižje od 1200. V tej fazi se začne uporabljati tudi regijski pristop, ko se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. V rdeči fazi se ob upoštevanju vseh priporočil za izvajanje posameznih dejavnosti sproščajo:

  • vrtci in šole 1. triade po programu C,
  • nujne laboratorijske vaje za študente,
  • muzeji, knjižnice, galerije,
  • brezkontaktne športne aktivnosti na prostem,
  • individualna vadba in vadba družin,
  • avtomehanične in podobne servisne dejavnosti,
  • smučišča,
  • nekatere trgovine. 

Ostali kriteriji sproščanja (oranžna, rumena in zelena skupina) so opisani v načrtu