Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Zaradi umirjanja epidemije se ukrepi za zajezitev širjenja okužb postopoma sproščajo, niso pa še v celoti odpravljeni.

Ravno zato določene omejitve veljajo tudi ob prestopanju državne meje oziroma vstopanju v Republiko Slovenijo.

Pri medsebojnih stikih posameznikov pa je potrebno ravnati kar najbolj odgovorno, da zaščitimo tako sebe kot najbližje in najranljivejše skupine posameznikov med nami. Še vedno so namreč še posebno ogroženi kronični bolniki, ljudje z oslabelim imunskim sistemom in posamezniki s pridruženimi boleznimi, ki imajo lahko zaradi okužbe s koronavirusom najhujše posledice. Omejevanje medsebojnih stikov in priporočeno gibanje po javnem prostoru z doslednim upoštevanjem zadostne telesne odmaknjenosti med ljudmi tako še vedno ostajata med ključnimi varovalnimi ukrepi, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju tveganja za okužbo. Enako velja za izvajanje vseh športnorekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi. 

Skrb za varno izvajanje vseh dejavnosti

Pri opravljanju vseh dejavnosti se morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob postopnem odpravljanju sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa oblikoval navodila, priporočila, usmeritve in nekatere omejitve za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Druženja in zbiranja

Gibanje posameznikov na območju Republike Slovenije ni omejeno, vendar se vsem svetuje, da pri tem dosledno upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe.

Omejena so vsa množičnejša zbiranja na javnih mestih

Od 20. marca velja začasna prepoved vseh množičnejših zbiranj ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Sloveniji. 

Izjemoma je dovoljeno le druženje posameznih skupin z do največ 50 ljudmi hkrati na istem mestu, vendar le, če lahko pri tem zagotovijo zadostno medsebojno razdaljo, kar dopušča vladni odlok. Podobno velja tudi za druženje v nekaterih javnih ustanovah, kot so gledališča in kinodvorane, kjer so obiski posameznih prireditev dovoljeni do največ 50 osebam hkrati pod pogojem, da upoštevajo zadostno varnostno razdaljo in še druge zaščitne ukrepe. 

Obenem znova obratujejo nastanitveni objekti z več kot 30 sobami, prav tako bodo gostom na voljo nastanitveni objekti za potrebe zdraviliškega zdravljenja, središča za velnes in fitnes, bazeni ter vodne dejavnosti. Še naprej pa do nadaljnjega ostajajo zaprte diskoteke in nočni klubi, prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti.

Od 15. junija pa je znova dovoljeno, da gledalci obiščejo in spremljajo športna tekmovanja neposredno.

Vzgojno - izobraževalne ustanove

V vrtcih skrbijo za čim bolj varne stike med otroki

V vrtcih se z različnimi ukrepi poskuša čim bolj prilagoditi vzgojno-izobraževalni proces, zato da bi lahko omogočali in ohranjali čim bolj varne socialne stike med otroki.

Pravila, ki veljajo v vrtcih

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Kjer voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo od 60 do 80 %. Razkužilo za roke je
  namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje ali razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oziroma igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, denimo ob vstopanju v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi oziroma neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oziroma 2 metra.
 • Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijmo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajmo oziroma kihnimo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzimo med odpadke in si nato umijmo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito prezračimo (okna naj bodo odprta na stežaj).
 • V vrtec naj vstopajo samo otroci in zaposleni ter starši, ki naj upoštevajo vse potrebne ukrepe, preostali le po potrebi in po predhodni najavi – tudi ti naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja).
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali prek računalniške povezave.
 • Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organiziranje video sestankov.
 • Če je mogoče, ne uporabljajmo javnega prevoza.
 • V zaprtih prostorih uporabljajmo obrazne maske v skladu s priporočili.

Delovna okolja

Ker še obstaja možnost okužbe med prebivalci v Sloveniji, so tudi vsi delodajalci dolžni svojim zaposlenim zagotavljati varno delovno okolje. Poskrbeti morajo za varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer zaposleni opravlja delovne naloge.

Dolžnost za zagotavljanje varnega delovnega okolja

Če zaposlenemu ne morejo zagotoviti varnosti na delovnem mestu in bi bilo zaradi izjemnih okoliščin, razmer ob morebitnem ponovnem naglem širjenju okuženosti med prebivalci ogroženo življenje ljudi, njihovo zdravje ali premoženje delodajalca, lahko delodajalci odredijo zaposlenim drugo delo ali delo od doma, lahko tudi brez soglasja zaposlenega, vendar le v času trajanja izjemnih okoliščin.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem za odrejanje dela na domu in drugo delo v primeru izjemnih okoliščin.

Tudi na podlagi tega pa lahko delodajalec zaposlenim poda ustrezna navodila z napotki, kako naj sami poskrbijo za zagotavljanje varnega in zdravega dela od doma. 

Posledice epidemije se že močno odražajo tudi v gospodarstvu v Sloveniji, zato je vlada sprejela obsežen nabor ukrepov za pomoč prebivalcem in gospodarstvu.

Javni promet

Trenutno v Sloveniji tudi sistem javnega prometa deluje tako, da so zmanjšana morebitna tveganja za prenašanje okužb med potniki.

Previdnost in spoštovanje zaščitnih ukrepov zapovedana tudi pri uporabi javnega prometa

Tako morajo potniki med drugim ves čas prevoza obvezno uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta. Pri tem pa morajo biti posebno previdni, da se maske v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in bi lahko prenesli morebitno okužbo na druge potnike in predmete v vozilu. Potniki z veljavno vozovnico vstopijo na avtobus skozi druga oziroma zadnja vrata, že pri vstopu obvezno nosijo masko in razkužijo roke ter upoštevajo, da so od sopotnikov ves čas oddaljeni vsaj 1,5 metra.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je določil pravila oziroma higienska priporočila za čim varnejšo souporabo avtobusnega in železniškega prometa brez širjenja okužb v Sloveniji.

Enako velja tudi pri izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu

Zdravstvene ustanove

Nevarnosti epidemije novega koronavirusa je prilagojeno delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh. Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave na primarni, sekundarni in terciarni ravni se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji, torej med drugim le osebam, ki ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal.

V zdravstvene ustanove lahko prihajajo izključno zdravi

Pacient mora ob vsakem obisku zdravstvenih ustanov upoštevati spremenjena pravila. Za vsak obisk zdravstvenih domov zaradi zdravstvene obravnave na primarni ravni se je treba napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolnikom natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč za zdravstveno osebje in epidemiologe pripravil natančna navodila za ravnanje. Prav tako so podana navodila za epidemiološko spremljanje obolelih in spremljanje oseb, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo. Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev. V bolnišnicah se, da bi lahko zagotovili varen sprejem obiskovalcev, samostojno odločajo, kdaj in kako bodo odpirali vrata obiskom. Pri tem je priporočljivo, da obiski potekajo po posebnem dogovoru z bolnišničnimi oddelki in njihovimi predstojniki ter da se obiski izvajajo posamično, s čimer bi enega bolnika obiskal le po en zdrav obiskovalec z omejenim časom obiska. 

Od 14. marca so določene najvišje dovoljene cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme.

Domovi za starostnike

Potem ko je bila v času epidemije zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji izključno zaradi varovanja zdravja stanovalcev v domovih za starejše začasno uvedena popolna prepoved obiskov, so zdaj obiski starostnikov v teh domovih dovoljeni le ob vnaprejšnji najavi obiskovalcev. 

Starostnike lahko obiskujete le ob vnaprejšnji najavi

žPotem ko je bila v času epidemije zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji izključno zaradi varovanja zdravja stanovalcev v domovih za starejše začasno uvedena popolna prepoved obiskov, so zdaj obiski starostnikov v teh domovih dovoljeni le ob vnaprejšnji najavi obiskovalcev. 

Ob obiskih se pričakuje, da bodo obiskovalci upoštevali vse predvidene zaščitne ukrepe, ki veljajo v domovih, in s tem pripomogli k zaščiti zdravja vseh oskrbovancev.  

Zaradi umirjanja epidemiološke situacije glede COVID-19 v Sloveniji, se s 25. majem, pod posebnimi pogoji postopno za nove sprejeme odpirajo domovi za starejše občane, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Zaradi zaščite življenja in zdravja zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu, njihovih obiskovalcev ter zaposlenih je trenutno omejeno tudi obiskovanje zaprtih oseb, zato da bi se čim bolj omejile možnosti okužbe. 

Zaprte osebe lahko obišče ena zdrava oseba

Zaprte osebe lahko obiskuje po ena odrasla oseba brez znakov okužbe ali bolezenskih znakov, torej bodisi svojci bodisi drugi obiskovalci, ki si jih izbere zaprta oseba. Mladoletni otroci za zdaj zaradi varnosti ne smejo na obisk, izjemoma je to dovoljeno varovankam v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, torej v ženskem zaporu, kjer srečanja zaprtih z mladoletnimi otroki potekajo za zaščitnim steklom. 

Obiskovalci so v zavod dolžni vstopati samo z zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Obisk obsojenca lahko traja največ eno uro, pripornika pa pol ure. 

Izmenjava predmetov med obiskovalcem in zaprto osebo ni dovoljena. Zaprte osebe pakete iz varnostnih razlogov še vedno lahko prejemajo le po pošti.

Upravni in sodni organi

Državljani lahko upravne, sodne ter druge javnopravne storitve in opravila znova urejajo neposredno na pristojnih upravnih, sodnih in drugih organih.

Za upravne storitve se je treba še naprej najavljati

Tudi v prihodnje pa bo pri urejanju vseh upravnih storitev treba dosledno upoštevati zaščitne ukrepe, kot so zagotavljanje čim bolj individualne obravnave strank, s tem pa preprečevanje preveč strank hkrati v stavbi, kjer organ opravlja upravno-administrativne naloge, vzpostavitev neprekinjenega sistema naročanja strank, predvsem pa nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje primerne varnostne razdalje, še posebno če bi bilo nemogoče omejiti število strank.

Vsem potrebnim zaščitnim ukrepom pa bo še naprej prav tako potrebno slediti pri poslovanju sodišč in notarskih pisarn s strankami, ki za varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečevanje širjenja virusne okužbe.

Od 20. aprila je dovoljeno opravljanje tehničnih pregledov in drugih postopkov za registracijo motornih vozil.

Prehajanje državnih meja

V prometu oziroma pri prehajanju državne meje že od razglasitve epidemije 12. marca 2020 veljajo določene omejitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološko situacijo v Sloveniji in svetu ter posledično oblikuje ocene epidemiološkega stanja, razmer v posamezni državi.

Na podlagi teh ocen epidemiološke situacije za posamezno državo nato vlada določi in spreminja sezname treh skupin držav, iz katerih osebe, potniki prihajajo v Republiko Slovenijo.

Države, kjer trenutno vladajo spodbudne epidemiološke razmere, so uvrščene na zeleni seznam držav. Potnikom, ki vstopajo v Slovenijo iz teh držav ob vstopu ne bo odrejena karantena.

Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo v Sloveniji urejeno stalno ali začasno bivališče lahko iz držav, ki so uvrščene na rumeni seznam držav, vstopijo brez odrejene karantene pri tem. Vsem ostalim potnikom, razen z vladnim odlokom določenih izjem, ne glede na njihovo državljanstvo bo ob prihodu iz teh držav v Slovenijo odrejena karantena. Že v času bivanja v državah s tega seznama pa je vendarle potrebna previdnost in upoštevanje vseh znanih varnostnih preventivnih ukrepov, ki se v Sloveniji že ves čas izvajajo. 

Potnikom, ki pa v Slovenijo prihajajo iz držav, ki so zaradi tamkajšnjega zelo slabega epidemiološkega stanja uvrščene na rdeči seznam državbo ob vstopu odrejena štirinajstdnevna karantena, ne glede na njihovo državljanstvo ali bivališče, razen določenih izjem. 

Pri tem velja upoštevati, da so določeni posamezniki, ki bodo lahko v Slovenijo izjemoma vstopali brez omejitev in odrejene karantene ob vstopu v državo, kot so denimo čezmejni tedenski delovni migranti, osebe, ki prihajajo v državo zaradi zagotavljanja storitve z dokazilom pristojnega ministrstva, osebe z načrtovanim zdravniškim pregledom, osebe, ki so vključene v vzgojno-izobraževalni program, osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika, dvolastniki ali najemniki zemljišč, dolžni ob prehodu meje predložiti izvid testa, ki dokazuje, da niso okuženi oziroma, da niso oboleli za COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.

Meje s sosednjimi državami se postopoma ponovno sproščajo

Izključno državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Madžarske lahko meje s sosednjima Avstrijo in Madžarsko znova prehajajo tudi zunaj kontrolnih točk oziroma po posebnem režimu, ki je bil vzpostavljen v ta namen kot ukrep za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Še naprej pa veljajo nekateri spremenjeni pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. 

Državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, po novem lahko mejo prestopajo zunaj kontrolnih točk.

Odpiranje mej po epidemiji bo, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v državo, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah in dvostranske tehnične dogovore s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejeti splošni dogovor na ravni Evropske unije. Seznam teh držav sproti posodablja in objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Posamezniki z urejenim stalnim ali začasnim prebivališčem v epidemiološko varnejših državah lahko brez omejitev vstopijo v Slovenijo in jim karantena ob tem ne bo odrejena, če prihajajo iz države članice Evropske unije ali države schengenskega območja. Prav tako ne bo karantena odrejena izjemam, ki jih določa vladni odlok.

Vse izjeme za dovoljen vstop v Slovenijo sicer določa Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Državljani Republike Slovenije in tujci z urejenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji lahko v državo vstopajo brez omejitev, če prihajajo iz države članice Evropske unije ali države schengenskega območja, razen kadar je država iz katere prihajajo uvrščena na seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami. Tem potnikom pa bo ob vstopu v državo odrejena štirinajstdnevna karantena.

Potniki, ki v Slovenijo vstopajo iz držav, za katere veljajo omejitve zaradi poslabšanih epidemioloških razmerlahko, ne glede na državljanstvo in naslov bivališča, brez omejitev in odrejene karantene v državo vstopijo izjemoma, če:

 • predstavljajo eno od izjem, kjer je dovoljen tak vstop, kar omogoča vladni odlok,
 • pri tem potniki predložijo tudi izvid testa, ki dokazuje, da niso okuženi ali oboleli za COVID-19, ki ne sme biti starejši od 36 ur in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Za slovenske državljane brez urejenega bivanja v Sloveniji velja enako pod pogojem, da sporočijo naslov, kjer bi bili lahko po potrebi v karanteni.

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Vstop v Republiko Hrvaško je za potnike z osebnimi vozili trenutno dovoljen le, če imajo za prestop meje poslovni ali drug gospodarski razlog ali neodložljive osebne razloge.

V Republiko Hrvaško pa lahko brez odrejene karantene ali ostalih omejitev pri prehodu vstopajo le državljani Republike Slovenije in še devetih držav članic Evropske unije, Češke, Madžarske, Avstrije, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Nemčije in Slovaške, ki lahko v Republiko Hrvaško vstopajo pod enakimi pogoji kot pred izbruhom svetovne pandemije COVID-19, pod pogojem, da bodo dosledno spoštovali splošna in posebna priporočila Hrvaškega inštituta za javno zdravje. Ob vstopu v Republiko Hrvaško morajo zato ti potniki obvezno, poleg osebnih podatkov in dokumentov, pojasniti, kam točno so namenjeni, predložiti številka mobilnega telefona in elektronski naslov, da jih pristojne službe Republike Hrvaško lahko obveščajo o kakršnihkoli spremembah epidemiološke situacije v državi.

Vstop na Hrvaško pa je omogočen tudi državljanom nekaterih tretjih držav in posameznikom, ki imajo nacionalni vizum za dolgoročno bivanje. 

Potniki, ki želijo v Republiko Hrvaško, morajo mejo med državama prestopati na mejnih prehodih za mednarodni promet. Pri tem je treba upoštevati navodila pristojnega Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvaške, ki jih posameznik dobi ob mejni kontroli pri vstopu v državo. Državljani Republike Slovenije in Hrvaške pa lahko mejo med državama prestopajo tudi prek maloobmejnih prehodov. 

Tranzit tovornih vozil na Hrvaško je popolnoma sproščen in poteka prek vseh mejnih prehodov, kjer je dovoljen tovorni promet. 

Vstop v Slovenijo je za državljane Hrvaške in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Hrvaškem, kot to določa odlok vlade, omogočen brez odrejene karantene pod pogojem, da ob vstopu v Slovenijo ne kažejo znakov okuženosti oziroma obolenja, torej nimajo povišane telesne temperature in ne kašljajo ali oteženo dihajo, ter pod pogojem, da v Slovenijo ne prihajajo iz države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, saj jim bo v tem primeru namreč odrejena štirinajstdnevna karantena, razen če prav tako sodijo med izjeme odloka.

Prav tako lahko policija, če oceni, da posameznik zaradi določenih ukrepov sosednjih držav ne bi mogel zapustiti ozemlja Slovenije, temu vstop v Slovenijo zavrne.

Prehajanje državne meje z Italijo

Vstop v Republiko Italijo je dovoljen slovenskim državljanom, postopoma pa se prehajanje meje sprošča tudi za državljane preostalih držav članic Evropske unije, Velike Britanije, Norveške in Švice. Tem državljanom ob prestopu meje v Italiji tako ne bo odrejena karantena. 

Na cestnih povezavah med Slovenijo in Italijo delujejo štiri kontrolne točke, kjer lahko mejo prečkajo vsi potniki, torej tudi vozniki v tranzitnem tovornem prometu, če je potrjen sprejem tovornjakov v sosednjih državah:

 • Vrtojba
 • Fernetiči
 • Škofije
 • Krvavi Potok

Državljani Republike Slovenije in Italije pa lahko mejo med državama brez posebnih omejitev prehajajo tudi zunaj teh kontrolnih točk. 

Prehajanje državne meje z Avstrijo

Na cestnih povezavah med državama lahko potniki mejo prehajajo na treh vzpostavljenih kontrolnih točkah, medtem ko državljani Republike Slovenije in Republike Avstrije državno mejo lahko prestopajo tudi zunaj teh kontrolnih točk:

 • Karavanke
 • Ljubelj
 • Šentilj (avtocesta)

Prehajanje državne meje z Madžarsko

Na cestnih povezavah med Slovenijo in Madžarsko lahko potniki mejo med državama prestopajo na dveh kontrolnih točkah, medtem ko državljani Republike Slovenije in Republike Madžarske državno mejo lahko prestopajo tudi zunaj teh kontrolnih točk:

 • Dolga vas
 • Pince (avtocesta)

Upravičenci do prestopa meje Republike Slovenije na določenih kontrolnih točkah morajo upoštevati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Vstopanje državljanov držav Evropske unije in držav schengenskega območja v Slovenijo

Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, se zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odredi karantena za obdobje štirinajstih dni.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in za katerega se ob prestopu meje izkaže, da je okužen ali obolel zaradi okuženosti z novim koronavirusom, ker izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo, torej ima povišano telesno temperaturo, kašlja ali oteženo diha.

Karantena ni obvezna za:

Vstopanje oseb, ki prihajajo v Slovenijo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami

Osebam, ki imajo v Sloveniji urejeno stalno ali začasno prebivališče in v državo prihajajo (ali se vračajo) iz epidemiološko varnih držav, ne glede na njihovo državljanstvo ob prestopu državne meje ne bo odrejena karantena.

Štirinajstdnevna karantena pa še naprej ostaja obvezna za osebe, ki se vračajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, ne glede na njihovo državljanstvo ali bivališče.

Prav tako pa bo karantena ob vstopu v Slovenijo odrejena posameznikom, ki so državljani ali imajo urejeno stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami.

Posamezniku, ki pri tem v Republiki Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjenČe tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Karantena ni obvezna za

Pri tem velja upoštevati, da so določeni posamezniki, ki bodo lahko v Slovenijo izjemoma vstopali brez omejitev in odrejene karantene ob vstopu v državo, kot so denimo čezmejni tedenski delovni migranti, osebe, ki prihajajo v državo zaradi zagotavljanja storitve z dokazilom pristojnega ministrstva, osebe z načrtovanim zdravniškim pregledom, osebe, ki so vključene v vzgojno-izobraževalni program, osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika, dvolastniki ali najemniki zemljišč, dolžni ob prehodu meje predložiti izvid testa, ki dokazuje, da niso okuženi oziroma, da niso oboleli za COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.

Letališča in pristanišči delujejo

Mednarodni zračni promet trenutno v Sloveniji poteka preko kontrolnih točk na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (na letališčih) v Ljubljani (Brnik), Mariboru (Slivnica) in Portorožu (Sečovlje), pomorske povezave za mednarodni pomorski promet pa preko kontrolnih točk v Kopru in Piranu.

Priporočila potnikom

Države zaradi omejevanja širjenja koronavirusa omejujejo prehode meja. Po Evropi in drugih državah sveta so okrnjeni tako letalski kot potniški in železniški promet, zato so vsa potovanja v tujino odsvetovana. Če pa ste se pravkar vrnili iz tujine oziroma poti v tujino ne morete prestaviti ali odpovedati, upoštevajte priporočene preventivne ukrepe

Iskalnik