Skoči do osrednje vsebine

PREKLICANI vsi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe

Prenehanje ukrepov velja z dnem 31. maj 2022, to je dan po objavi Odloka v Uradnem listu RS št. 75/2022.

Vlada RS je 30. 5. 2022 na 382. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Prenehanje ukrepov velja z dnem 31. maj 2022, to je dan po objavi Odloka v Uradnem listu RS.

Predlog o prenehanju veljavnosti Odloka je 25. 5. 2022 podala Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter svetovala, da se za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zdravstvene ustanove

Od 31. maja 2022 naprej zdravstvene ustanove same predpišejo morebitne ukrepe in protokol obiskov na podlagi mnenja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, ki ukrepe predlaga glede na epidemiološko situacijo v sami bolnišnici in tudi v regiji.

Za zaposlene, uporabnike storitev in obiskovalce lahko predpišejo: 

  • ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (obveznost mask in razkuževanje), 
  • pogoj PCT,
  • protokol obiskov v bolnišnici

pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Izvajalci na področju socialnega varstva

S 14. majem 2022 je za zaposlene, uporabnike storitev in obiskovalce 

  • obvezna uporaba zaščitne maske (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 ) 
  • obvezno razkuževanje rok 
  • potrebno upoštevanje drugih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe. 

v zaprtih prostorih izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Med izvajalce socialnovarstvenih storitev sodijo domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje, krizni centri za otroke, mladostnike in odrasle žrtve nasilja. Med izvajalce socialnovarstvenih programov pa sodijo varne hiše, materinski domovi, terapevtski programi in programi reintegracije, zavetišča za brezdomce in zasvojene, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja in izvajalci podpornega bivanja invalidov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili protokole za delovanje različnih izvajalcev v primeru okužb SARS-CoV-2 (COVID-19):

Pripravili so tudi Pojasnila glede ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 na področju socialnega varstva.