Skoči do osrednje vsebine

3. seja Sveta za čebelarstvo

Danes je potekala 3. seja Sveta za čebelarstvo, ki sta se je udeležila minister dr. Jože Podgoršek ter državni sekretar mag. Miran Mihelič. Osrednji temi seje sta bili predstavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki je bila 12. januarja posredovana v javno obravnavo. Člani so se seznanili tudi s pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike po letu 2020 ter pripravo sektorskih intervencij na področju čebelarstva.

Minister dr. Podgoršek na avdiovizualni 3. seji Sveta za čebelarstvo

Minister dr. Podgoršek na avdiovizualni 3. seji Sveta za čebelarstvo | Avtor MKGP

Uvodoma je minister dr. Podgoršek člane Sveta seznanil z aktivnostmi ministrstva v času njegovega ministrovanja, med drugim je izpostavil pripravo Zakona o zlati čebeli, Zakona o kmetijstvu, Zakona o živinoreji, Zakona o zaščiti živali ter druge zakonodajne predloge v pristojnosti ministrstva.

Člani Sveta so se nadalje seznanili s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki je bila včeraj posredovana v javno obravnavo. Sprememba uredbe se uvaja zaradi izboljšanja črpanja sredstev v okviru Programa ukrepov v čebelarstvu v Republiki Sloveniji v letih 2020-2020. V programskem letu 2020 je delež izplačanih sredstev predstavljal le 75,63 odstotkov, od tega je največji delež neporabljenih sredstev opazen zlasti na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjem-Sofinanciranje čebelarske opreme. Ministrstvo je po posvetovanju z delovno skupino evidentiralo dva nova ukrepa z naslovom Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu ter Vzpostavitev evidence podatkov za določanje porekla medu in na osnovi tega pripravilo osnutek uredbe. V okviru ukrepa Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu se bo postavilo regijske učne čebelnjake, s pomočjo katerih se bo povečal obseg izvedbe praktičnih usposabljanj in izobraževanj na področju čebelarstva. Ukrep Vzpostavitev evidence podatkov za določanje porekla medu pa bo omogočal vzpostavitev evidence podatkov, s parametri, ki so pomembni za določanje geografskega porekla medu in s tem zagotavljanju boljše sledljivosti in preprečevanja goljufij s hrano.

V nadaljevanju seje so se člani Sveta seznanili z intenzivno pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, ki bo vključeval poleg neposrednih plačil, ukrepov Programa razvoja podeželja, tudi ukrepe programa na področju čebelarstva. V Strateški načrt skupne kmetijske politike po letu 2020 bodo vključene različne vrste intervencij, tako v okviru obvezne sektorske intervencije za čebelarstvo, kot druge vrste intervencij v okviru ostalih specifičnih ciljev, ki bodo namenjene ne samo spodbujanju in razvoju čebelarjenj, ampak tudi ohranjanju opraševalcev. Ministrstvo je ustanovilo delovno skupino za pripravo sektorskih intervencij, zato bo v naslednjih dneh sklican prvi sestanek delovne skupine s katerim se bo začelo z oblikovanje ustreznih intervencij za čebelarstvo za naslednje programsko obdobje.

Člani Sveta so se seznanili tudi z delovanjem Slovenske čebelarske akademije. Ministrstvo bo pristopilo k pripravi revizije njenega dosedanjega dela. O ugotovitvah revizije bodo člani sveta seznanjeni na naslednji seji, kjer bodo razpravljali o nadaljnjem delu Slovenske čebelarske akademije.