Skoči do osrednje vsebine

Zmogljivosti rescEU: vzpostavitev in skladiščenje evropskih zalog osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam v Republiki Sloveniji

Pričeli smo z aktivnostmi projekta vzpostavitve zmogljivosti rescEU zalog osebne zaščitne opreme v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.
Slika je simbolna.

Logotip Evropske unije na področju civilne zaščite.

Uprava za zaščito in reševanje je po uspešni prijavi na razpis Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO) z januarjem 2021 pričela aktivnosti projekta vzpostavitve zmogljivosti rescEU zalog osebne zaščitne opreme v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Projekt predstavlja prispevek Slovenije k strateškim evropskim rezervam zalog medicinskih sredstev in osebne zaščitne opreme v okviru zmogljivosti rescEU, ki so namenjene usklajenemu in učinkovitemu boju proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam, v sedanji situaciji predvsem za zajezitev širitve covid-19. Nabor osebne zaščitne opreme, ki jo bo zagotovila Slovenija, zajema zaščitne maske, rokavice, zaščitne obleke in predpasnike ter očala in vizirje.

Zaloge rescEU vzpostavijo države članice  (gostiteljice zmogljivosti), ki skrbijo za vzdrževanje nenehne operativne pripravljenosti za hitro odpremo zmogljivosti rescEU (v roku 12 ur). Z zalogami razpolaga Evropska komisija, ki preko Centra za usklajevanje nujnega odziva v Bruslju odloča o zaprosilih za mednarodno pomoč glede na epidemiološko situacijo v državi prosilki v skladu z metodologijo ECDC in glede na razpoložljive zmogljivosti rescEU. V okviru projekta je država gostiteljica odgovorna za nakup, skladiščenje, vzdrževanje in zanavljanje opreme ter ob zaprosilu za pomoč prizadete države za hiter prevoz potrebnih zaščitnih sredstev v državo prosilko. Države gostiteljice morajo zmogljivosti rescEU zagotavljati za obdobje najmanj 5 let od podpisa pogodbe z Evropsko komisijo.

Projekt vzpostavitve in vzdrževanja zmogljivosti rescEU je 100% financiran iz sredstev EU. Skupna vrednost projekta vzpostavitve rescEU zalog zaščitne opreme v Republiki Sloveniji je ocenjena na 10,6 mio EUR, pri čemer mora Republika Slovenija iz proračuna zagotoviti okoli 1,8 mio EUR sredstev za pokritje davka na dodano vrednost in deloma za delo pripadnikov Civilne zaščite.

rescEU sestavljajo zmogljivosti za spopadanje z nesrečami, ki so v zadnjih letih hudo prizadele Evropo, med njimi epidemija covid-19. Evropske zmogljivosti ne nadomeščajo obstoječih nacionalnih odzivnih zmogljivosti, ampak jih dopolnjujejo, in so na voljo takrat, ko so poleg nacionalnih izčrpane tudi zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.

Strateške rezerve zalog medicinskih sredstev in osebne zaščitne opreme skupno gosti 9 držav članic EU: Belgija, Danska, Grčija, Nemčija, Madžarska, Romunija, Slovenija, Švedska in Nizozemska.

Vzpostavitev zmogljivosti rescEU - skladiščenje zalog osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam v Republiki Sloveniji omogoča krepitev sodelovanja z državami članicami mehanizma Unije na področju civilne zaščite ter sodelovanje Slovenije v skupnih prizadevanjih za krepitev zmogljivosti za učinkovito pomoč in odzivanje držav na čezmejne zdravstvene grožnje. Hkrati bo prispevek RS v zmogljivosti rescEU, prek izmenjave izkušenj in znanj, prispeval h krepitvi slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.