Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za obrambo na začasno zadržanje izvajanja Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do 2026

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, številka 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) v 39. členu določa, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa. Odločitev, ki naj bi jo, po poročanju nekaterih medijev, danes sprejelo Ustavno sodišče, je procesne narave in na noben način ne prejudicira končne vsebinske odločitve, ker le to Ustavno sodišče sprejme šele po opravljeni meritorni presoji.

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do 2026 vsebuje nujne ukrepe, s katerimi sta Vlada in Državni zbor želela čim prej prekiniti že obstoječe večletno protiustavno stanje, v katerem Slovenska vojska po domačih in mednarodnih strokovnih ocenah v nasprotju s 128. členom Ustave ni sposobna zagotavljati obrambe Republike Slovenije na njenem teritoriju, prav tako pa v nasprotju s 3.a in 8. členom Ustave ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti v okviru zagotavljanja kolektivne varnosti. 

Domnevna odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje zakona o investicijah v Slovenski vojski bi bila po oceni Ministrstva za obrambo nesorazmerna, saj začasno ustavlja aktivnosti za nabavo ključnih obrambnih zmogljivosti, ki bi jih morala Slovenija zgraditi že davno. Ustavno sodišče bi si s takšno odločitvijo naložilo veliko odgovornost, saj z novim, pa čeprav začasnim, odlaganjem investicij v obrambo in varnost države Slovenijo postavlja v nezavidljiv položaj, kjer bodo nastale nepopravljive posledice za varnost in mednarodno kredibilnost Slovenije

Odločitev Ustavnega sodišča bo imela v januarju 2021 povsem konkretno posledico, saj bi bili zaradi zadržanja zakona prisiljeni zaustaviti proces nabave novega transportnega letala, kjer so postopki v sklepni fazi. Odlaganje izvajanja prej omenjenih procesov nabave lahko bistveno zamakne dobavo specifičnih vojaških zmogljivosti. Pričakujemo, da Ustavno sodišče dokončno odloči brez odlašanja v čim krajšem možnem roku, v nasprotnem primeru, če bi Ustavno sodišče dolgo tehtalo svojo odločitev, bi praktično dodatno leto izgubile vse ključne obrambne investicije. S tem pa bi se še poglobilo sedanje protiustavno stanje. 

Ministrstvo za obrambo do tega trenutka o odločitvi Ustavnega sodišča še ni bilo obveščeno. V pravni državi so odločbe Ustavnega sodišča obvezne, zato je odveč poudariti, da bo Ministrstvo za obrambo spoštovalo procesno, kakor tudi končno meritorno odločitev, za katero pa iskreno upamo, da jo Ustavno sodišče sprejme čim prej in da tako začnemo takoj odpravljati sedanje protiustavno stanje.