Skoči do osrednje vsebine

Minister Hojs ob začetku stavke: Po moji oceni je stavka neupravičena in neutemeljena

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ob današnjem začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije v izjavi za javnost povedal, da je stavka neupravičena in neutemeljena. Kot smo napovedali ob napovedi stavke, objavljamo tudi podatke o bruto plačah zaposlenih na ministrstvu, v policiji in na inšpektoratu.

Minister Hojs je v izjavi za javnost dejal, da se je vlada do zdaj v celoti držala stavkovnega sporazuma. »S prejšnjo vlado so podpisali, da bodo skupaj naročili neodvisno analizo, policijski sindikat je celo sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo. Analiza je na žalost pokazala, da njihove zahteve niso upravičene, in vlada ni imela druge izbire, kot da to neodvisno analizo pač potrdi.« Glede preostalih zahtev je povedal: »Tudi sam se strinjam, da se policiste izvzame iz enotnega plačnega sistema. Nesprejemljiva pa je zahteva, da se noben zakonski predlog ne bi smel vložiti v zakonodajno proceduro brez soglasja sindikata.« Poudaril je še, da se je vedno pripravljen pogovarjati in da pogajanja tečejo.

Podatki o plačah

Kot smo napovedali, ob začetku stavke objavljamo podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve. V preglednici so prikazane plače za december 2020, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo minimalne bruto plače (940,58 evra). V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

Javni uslužbenci v času epidemije prejemajo dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za december 2020, je za Ministrstvo za notranje zadeve 12,73 %, za Policijo 21,48 %, za Inšpektorat RS za notranje zadeve pa 11,33 %.

Plače javnih uslužbencev so javne v skladu z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v prvem odstavku 5. člena določa, da je plača sestavljena iz:
- osnovne plače,
- dela plače za delovno uspešnost in
- dodatkov.

Delovna uspešnost se deli na:
- redno delovno uspešnosti,
- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in
- delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (te javni uslužbenci MNZ z organi v sestavi ne prejemajo).

Dodatki, ki jih prejmejo javni uslužbenci so:
- položajni dodatek,
- dodatek za delovno dobo,
- dodatek za mentorstvo,
- dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,
- dodatek za dvojezičnost,
- dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva,
- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva in
- dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.

V državni upravi, kjer je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, je obračun plač izveden še pred koncem tekočega meseca, zato se dodatki za opravljeno delo v posebnih pogojih dela in delo preko polnega delovnega časa praviloma obračunavajo za pretekli mesec. Enako velja tudi za delovno uspešnost in obračune odsotnosti javnih uslužbencev iz posameznih razlogov (dopust, bolniška, spremstvo itn.). V skladu z navedenim so v izplačanih plačah za posamezni mesec praviloma obračunani dodatki za opravljene ure dela v posebnih pogojih dela v preteklem mesecu. Enako velja za redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri raznih projektih, ki jih sofinancira EU, pa lahko tudi šele po zaključenem delu in nakazanih sredstvih s strani financerja projekta, zato se izplačila lahko nanašajo tudi na opravljeno delo za več preteklih mesecev hkrati.

Objavljeni podatki pri posameznemu javnemu uslužbencu prikazujejo dejansko bruto plačo, ki vključuje osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost (redno in iz naslova povečanega obsega dela) ter vse dodatke za mesec december 2020, izplačilo 5. 1. 2021. V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju ipd).