Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 3. javni razpis za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Oddanih je bilo 7 vlog v skupni vrednosti 525.000 evrov.

3. javni razpis za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020) je bil objavljen 9. 10. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali od 2. 11. 2020 do vključno 22. 12. 2020. Z javnim razpisom je bilo razpisanih 545.411 evrov, in sicer 200.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A) ter 345.411 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 7 vlog (vse za sklop B), v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 525.000 eurov. Neporabljena sredstva za sklop A bodo prerazporejena na sklop B.