Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava predloga Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

Na Državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija je bil 28. 12. 2020 objavljen predlog Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.

Pravilnik se izdaja na podlagi devetega odstavka 4.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list Republike Slovenije, številka 68/16, 81/19 in 91/20). Zakon v navedenem členu določa, da minister, pristojen za finance, s pravilnikom podrobneje določi pravila o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.

Vabimo vas, da podate pripombe in predloge na pravilnik najkasneje do vključno 29. 1. 2021 preko portala eUprava.