Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 5. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 54 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za sredstva, ki ne presegajo razpisanega zneska.

5. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 (iz Programa razvoja podeželja 2014-2020) je bil objavljen 13. 11. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali od 27. 11. 2020 do vključno 30. 12. 2020. Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 0,5 milijona evrov, od tega 0,2 milijona evrov za kmetijska gospodarstva (sklop A) in 0,3 milijona evrov za pravne osebe (sklop B).

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 54 vlog, in sicer 41 za sklop A in 13 za sklop B. V vlogah zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev.