Skoči do osrednje vsebine

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in se začne uporabljati 5. januarja 2021

Dne 19. 12. 2020 je stopila v veljavo Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in se začne uporabljati 5. januarja 2021.

Obveznost sporočanja podatkov v skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe REACH

Besedilo Uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 191/2020 z dne 18. 12. 2020. Z Uredbo se v slovenski pravni red prenaša določba točke (i) prvega odstavka 9. člena revidirane Direktive 2008/98/ES o odpadkih, za prenos katere je sicer pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

Od 5. januarja velja obveznost sporočanja podatkov v skladu s  prvim odstavkom 33. člena Uredbe REACH tudi Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) z namenom vzpostavitve tako imenovane SCIP podatkovne baze.  

Zavezanci za izvajanje te Uredbe so podjetja, ki dobavljajo izdelke, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatnih snovi (tako imenovani SVHC snovi) in jih dajejo v promet na trg EU.

Navedena določba dobaviteljem izdelkov, kot so opredeljeni v prvem odstavku 33. člena Uredbe REACH, nalaga, da podatke o snoveh, ki povzročajo zaskrbljenost, v izdelkih kot takih oziroma v kompleksnih predmetih (proizvodih), sporočajo tudi Evropski agenciji za kemikalije, ki ima po zakonodaji nalogo, da vzpostavi SCIP podatkovno bazo.

Več podatkov najdete na spletni strani ECHA, kjer se tudi opravi predložitev podatkov.