Skoči do osrednje vsebine

Poziv nevladnim organizacijam na področju vzgoje in izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Pojasnilo glede upravičenosti nevladnih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja za namenitev dela dohodnine.

V skladu z Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, 60. člen) ne glede na Zakon o dohodnini (ZDoh-2, 142. člen), so upravičenci do donacij za namenitev dela dohodnine:

  • za leto 2020 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter

  • za leto 2021 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.


Na podlagi navedenega ministrstvo poziva zainteresirane deležnike, da v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah v povezavi z 60. členom v ZIUPOPDVE vložijo vloge za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

Informacije o postopku za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja