Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letih 2020 in 2021

Slovenijo čaka izjemno naporno leto. V prvi vrsti se bomo vsi še nekaj časa borili in trudili premagati virus, ki nam je minulo leto dobesedno obrnil na glavo. Intenzivno se pripravljamo na predsedovanje Svetu EU, ki ga bomo prevzeli od Portugalske 1. julija. Zagotovo bo to izjemna priložnost za Slovenijo, da koordinira in usmerja tako velik, robusten in kompleksen sistem politik EU in spodbuja ter povezuje države EU k doseganju skupnih ciljev. Slovenija pa bo imela še dodatno priložnost, da pokaže svoje posebnosti in tisto najboljše kar ima, saj je v letošnjem letu Evropska gastronomska regija.

Fotografija je simbolična

Fotografija je simbolična | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) zremo z optimizmom v novo leto. Za nami je zelo težko leto, ki je bilo zaznamovano s krizami, ki jih je povzročila epidemija covid-19, turbulentnimi dogodki povezani s politiko, menjavami vodstva, neugodnimi vremenskimi vplivi na kmetijstvo in še bi se kaj našlo. Kljub temu smo na MKGP v letu 2020 v oteženih razmerah opravili zelo veliko nalog in drugih zadev, da je ostal sektor stabilen, da je bila zagotovljena preskrba s hrano, da je podeželje ostalo poseljeno in da se je v gozdovih učinkovito gospodarilo.

V ospredju so bile aktivnosti vezane na pripravo predpisov, ukrepov in drugih nalog glede pomoči in reševanja sektorjev zaradi epidemije covid-19 (protikorona ukrepi, interventni zakoni, obveščanje in informiranje, prilagajanje dela organov zaradi ukrepov covid, in tako naprej). Pomembne in naporne aktivnosti MKGP v minulem letu so bile tudi na področju reforme Skupne kmetijske politike. V začetku lanskega leta je bil sprejet temeljni strateški okvir načrtovanja kmetijske politike od 2021 naprej »Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. V Državnem zboru so bile sprejete tri spremembe zakonov (o divjadi in lovstvu, o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov ter o zaščiti živali).

Intenzivno delo proti koncu lanskega leta je bilo na MKGP usmerjeno v pripravo zakonov in drugih predpisov. V decembru je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, na vladi pa sta bila sprejeta zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva in o nagradi Zlata čebela, ki sta poslana v DZ po rednem postopku za sprejem v letu 2021. Izjemno hitro je bil pripravljen in sprejet odlok za pomoč prašičerejskemu sektorju in posledično izplačilo v začetku decembra; prav tako je bilo izplačilo tudi za govedorejski sektor kot sektor v težavah ter pomoč za rejce drobnice in pomoč zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina. MKGP je od avgusta koordiniralo tudi nacionalni projekt postavitve božičnih dreves v Vatikanu in tamkajšnjih uradih.

Pripravljeni so tudi nekateri drugi predpisi, ki so poslani v medresorsko usklajevanje oz. javno obravnavo, nekatere pa je treba še uskladiti z deležniki. Zato v letu 2021 načrtujemo sprejem nekaterih pomembnejših prepisov in dokumentov:

 • Sprememba Zakona o kmetijstvu (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • Sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • Zakon o zaščiti živali (gre v medresorsko usklajevanje in v javno obravnavo);
 • Zakon o agrarnih skupnostih (pripravljen bo v naslednjih dneh);
 • Zakon o zadrugah (v naslednjih dneh se zaključi usklajevanje z deležniki);
 • Pravilnik glede konoplje (sprejem na vladi v februarju);
 • Sledljivost porekla – masne bilance (Pravilnik bo pripravljen v januarju);
 • Strateški načrt MKGP – reforma Skupne kmetijske politike (v decembru prejeli več kot 1300 odzivov; januarja bo opravljen še en strokovni pregled predlogov in nato usklajevanja z deležniki; širšo javno razpravo o celotnem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike (SKP) pa načrtujemo v sredini letošnjega leta);
 • Strategija za manj izgub in odpadne hrane (29.9.2020 je bila dana v javno razpravo in bo sprejeta v 2021);
 • Odprava zaraščanja (sprejetje odloka na eni od naslednjih sej vlade);
 • Ponovna uvedba ukrepov za krizno destilacijo in skladiščenje vina pod enakimi pogoji kot lani

Poleg predpisov in strateških dokumentov, je MKGP konec leta 2020 začelo tudi z drugimi pomembnimi aktivnostmi, ki se bodo zaključile prihodnje leto:

 • Zaključil se bo temeljit pregled (forenzika) dela državnega podjetja  Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG; razpis je bil objavljen 11. novembra);
 • aktivno sodelovanje z deležniki na programu za obnovo in razvoj po covid-19 se bo nadaljevalo tudi v letu 2021;
 • Vzajemni sklad - tveganja (odločitev s strani deležnikov do konca januarja);
 • Nadaljevale se bodo aktivnosti z Italijo in Evropsko komisijo na področju širitve območja pridelave Terana tudi na območju italijanskega Krasa.

V novem letu bo poleg sistemskih nalog na MKGP še večja pozornost namenjena predsedovanju Svetu EU, kjer ima MKGP zelo veliko vsebinskih področjih, vezanih na EU politiko in usklajevanja.

Kot omenjeno, je Slovenija letos Evropska gastronomska regija, ki bo pomembno izhodišče za aktivnosti promocije Slovenije in njenega podeželja, kulinarike in drugih posebnosti.

MKGP bo letošnje leto zaradi posledic krize v kmetijstvu še posebej pohitelo z vsemi izplačili neposrednih plačil, predvidoma bodo izplačana v prvih dveh mesecih leta.

Verjamemo, da bomo z odlično ekipo sodelavcev na ožjem ministrstvu in organih v sestavi, vse našteto in v praksi še vrsto drugih nenapisanih aktivnosti in nalog, letos zmogli opraviti. Vse za namen in v dobro sektorjem kmetijstva, ribištva, živilske industrije, gozdarstva in podeželja ter na koncu v korist potrošniku, lokalnemu okolju oziroma uporabniku storitev.