Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na ponovoletnem srečanju s predstavniki zamejskih organizacij

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes preko avdiovizualne povezave srečal s predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške.

Minister Podgoršek na srečanju s predstavniki zamejskih organizacij

Minister Podgoršek na srečanju s predstavniki zamejskih organizacij | Avtor MKGP

Predstavniki zamejcev so ministru predstavili aktualne vsebine iz okolja, v katerem živijo in delujejo, se zahvalili za dosedanje dobro sodelovanje ter izrazili podporo pri vodenju kmetijskega resorja v tesni povezavi z zamejstvom.

Minister Podgoršek je po novoletnem voščilu poudaril dobro sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in zamejstvom, ki si ga želimo še krepiti in poglobiti. Pred Slovenijo je letos pomembna naloga - predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta, v kar bo MKGP vključil tudi kmetijske strukture iz zamejstva.

Slovenske zamejske kmetijske organizacije v sosednjih državah predstavljajo most povezovanja in sodelovanja med Slovenijo ter posamezno državo, kjer živi slovenska manjšina. Predstavljajo močan steber slovenske narodne skupnosti v zamejstvu predvsem v smislu ohranjanja teritorija in s tem slovenskega jezika in kulture.

Deželna kmečka zveza Trst (KZ Trst), Italija

KZ Trst pokriva področje od Milj pri Trstu, do Kanalske doline na severu. Ker v Italiji ni kmetijske zbornice, Kmečka zveza igra tudi svetovalno vlogo za slovenske kmete v zamejstvu  v Italiji. Pod svojim okriljem združuje približno 500 kmetij v obmejnem področju, letos pa bo obeleževali že 70. obletnico delovanja. Kot zamejska organizacija predstavlja pomemben steber slovenske narodne skupnosti v Italiji in je velik borec za ohranjanje kmetijskih zemljišč v slovenskih rokah. Pomembno vlogo igra tudi pri dvolastnikih na slovenski oziroma na italijanski strani.

Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) ter Skupnost južno koroških kmetic in kmetov (SJK), Avstrija

SJK (in pod njenim okriljem KIS) povezuje preko 600 slovenskih kmetij na južnem Koroškem. Je močna stanovska organizacija, ki jo zastopajo štirje svetniki v deželni Kmetijsko gozdarski zbornici Koroške. Pod njenim okriljem deluje Kmečka izobraževalna skupnost, ki s svojimi strokovnimi predavanji in seminarji izobražuje koroške kmete, znanja in dobre prakse pa posreduje tudi kmetijskim strukturam v Sloveniji. Igra pomembno vlogo pri programu izvajanja delovnih praks dijakov kmetijskih šol iz Slovenije na slovenskih kmetijah na avstrijskem Koroškem. 

Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK), Madžarska

Ustanovljena je bila leta 2006 s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) z namenom povezovanja Slovencev v Porabju ter vključevanja v čezmejne projekte Slovenija – Madžarska, pri čemer se je izkazala za zelo uspešno. MKGP že 11 let izvaja letne programe izobraževanja in usposabljanja porabskih kmetov predvsem na področju sadjarstva in živinoreje. Za konkretnejši razvoj pa sta MKGP in USZS izvedla projekt »Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku«, ki predstavlja pomemben korak v razvoju kmetijstva pri Porabskih Slovencih.

Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) Gorski kotar, Hrvaška

KIS Gorski kotar je mlajša organizacija slovenskih kmetov v Gorskem kotarju na Hrvaškem, ustanovljena decembra 2014. Cilj njene ustanovitve je prav tako medsebojno povezovanje slovenskih kmečkih struktur v Gorskem kotarju ter vključevanje v čezmejne projekte z namenom iskanja razvojnih možnosti na področju kmetijstva v teh obmejnih krajih.

MKGP že deseto leto izvaja letne programe izobraževanja in usposabljanja tamkajšnjih kmetov. Z namenom sistematičnega pristopa k razvoju območja sta MKGP in USZS podprla projekt »Trajnostni razvoj območja Prezida in Gorskega kotarja« (2018) ter projekt »Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju« (2019).

Projekt »Vzorčna turistično izobraževalna kmetija Gorski kotar« se je začel novembra 2020.

Koordinacija AGRASLOMAK

AGRASLOMAK je kmetijska slovenska manjšinska organizacija, ustanovljena maja 2012, na pobudo slovenskih zamejskih kmetijskih struktur iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške.

Slavnostni podpis ustanovne listine je bil na Ptuju v mestni palači ob otvoritvi prireditve »Dobrote slovenskih kmetij«, kjer AGRASLOMAK tudi vsako leto aktivno sodeluje. Koordinacija AGRASLOMAK se s samim srečevanjem, informiranjem, spoznavanjem ljudi in krajev, primerov dobrih praks najbolje seznanja z razmerami, v kateri živi slovenska manjšina v posamezni državi.

Koordinacija AGRASLOMAK:

  • se redno, vsaj dvakrat letno, sestaja vsakokrat v drugi sosednji državi na aktualne teme v zamejstvu in Sloveniji;
  • se redno udeležuje srečanj z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter z ministrom Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru mednarodnega kmetijsko živilskega sejma AGRA (Gornja Radgona);
  • aktivno sodeluje z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • sodeluje na dogodku »Srečanje kmetov petih dežel«, ki ga vsako leto priredijo na avstrijskem Koroškem;
  • turistične kmetije iz zamejstva se skupno z Zvezo turističnih kmetij Slovenije predstavljajo na največji regati Barkovljanki v Trstu pod naslovom »Turistične kmetije brez meja«;
  • se predstavlja s svojim programom in delovanjem na Vseslovenskem srečanju v Državnem zboru RS.