Skoči do osrednje vsebine

Tretji občasni varnostni pregled Nuklearne elektrarne Krško

Uprava za jedrsko varnost je 23. decembra 2020 potrdila program tretjega občasnega varnostnega pregleda Nuklearne elektrarne Krško.

Program občasnega varnostnega pregleda Nuklearne elektrarne Krško (NEK) določa obseg, vsebino in časovni načrt občasnega varnostnega pregleda. Občasni varnostni pregled bo zaključen leta 2023.

V skladu s 112. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je NEK dolžna zagotavljati redno, celovito in sistematično ocenjevanje in preverjanje sevalne ali jedrske varnosti objekta, kar se izvaja z občasnimi varnostnimi pregledi. Potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu je tudi pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja NEK za naslednjih 10 let. Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9) podrobneje določa zahteve glede programa in izvedbe občasnega varnostnega pregleda, Uprava za jedrsko varnost pa je izdala tudi praktično smernico PS 1.01, ki podrobneje pojasnjuje vsebino občasnega varnostnega pregleda. Zahteve glede občasnega varnostnega pregleda in načina njegove izvedbe temeljijo na določbah direktive EU o jedrski varnosti jedrskih objektov, varnostnih standardov Mednarodne agencije za atomsko energijo in priporočil evropskega združenja upravnih organov za jedrsko varnost (WENRA). 

Prvi občasni varnostni pregled NEK je bil izveden leta 2003 in je pokazal, da je elektrarna tako varna, kot je bilo to predvideno ob začetku njenega obratovanja. Drugi občasni varnostni pregled je pregledal spremembe v obdobju 2003 do 2013 glede zahtev novih predpisov in standardov ter kumulativnih učinkov sprememb v tem obdobju v projektu elektrarne, organizaciji in vpliva okoljskih sprememb na elektrarno. 

Tretji občasni varnostni pregled poteka v času prehoda NEK v dolgoročno obratovanje in je zato temu namenjen poseben poudarek glede pregleda stanja elektrarne, pripravljenosti na podaljšanje obratovanja ter upoštevanja sodobnih zahtev, standardov in dobrih praks glede dolgoročnega obratovanja. Kot del pregleda varnostne vsebine Staranje objekta je Republika Slovenija že povabila posebno pregledovalno mednarodno misijo Mednarodne agencije za atomsko energijo (»Safety Aspects of Long Term Operation« - SALTO). Skupaj bo upravljavec objekta pregledal 18 varnostnih vsebin, od tega tudi tri nove: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji. 

Na podlagi rezultatov občasnega varnostnega pregleda Uprava za jedrsko varnost ugotovi, ali stanje objekta zagotavlja zadosten nivo jedrske varnosti za nadaljnje desetletno obratovanje. Ob tem pa se v postopku pregleda lahko ugotovijo tudi manjša neskladja ali možne izboljšave, ki se izvajajo po uspešni potrditvi končnega poročila o občasnem varnostnem pregledu v obliki potrjenega akcijskega načrta.