Skoči do osrednje vsebine

Rezultati dveh javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko

Objavljamo rezultate dveh javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko.

Skupni odbor je po korespondenčni poti obravnaval in izbral 24 mobilnostnih projektov za obdobje 2021-2022. Pri tem je prednostno obravnaval projekte, ki jih vodijo mladi vodje (priloga 1 sklepnega dokumenta).

Na osnovi protokola 12. zasedanja skupnega odbora, ki je podprl izvajanje 24 projektov za obdobje 2018-2020, se zaradi zdravstvene situacije odobrene izmenjave raziskovalcev lahko izvedejo do konca leta 2021 (8. točka sklepnega dokumenta).

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov je skupni odbor izbral 2 projekta, 1 s področja materialov in 1 s področja krasoslovja. Na osnovi ocenjevalnih rezultatov na kitajski strani noben od prijavljenih projektov s področja biomedicine ni dosegel zahtevanega praga,  zato z omenjenega področja ni bilo mogoče izbrati nobenega projekta.

Objavljamo sklepni dokument o znanstveno - tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko z vključenima prilogama 1 in 2.