Skoči do osrednje vsebine

Prihodnji odnosi z Združenim kraljestvom po podpisu Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

Z iztekom prehodnega obdobja in začetkom veljavnosti sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske s 1. januarjem 2021 obveščamo državljane ter vse zainteresirane posameznike, organizacije in podjetja o glavnih spremembah. V pričujoči informaciji so zajeti osnovni podatki o izstopu in nadaljnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom ter aktivnosti za zagotavljanje informacij s posameznih področij, ki jih bodo spremembe najbolj zadevale. Na povezavah so dostopne še dodatne informacije za številne konkretne dejavnosti ter splošni kontakti za vprašanja in pojasnila.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Na podlagi Izstopnega sporazuma, ki je začel veljati s 1. februarjem 2020, se prehodno obdobje, v katerem se je za Združeno kraljestvo še vedno uporabljala večina pravnega reda EU, izteče 31. decembra 2020. Po tem datumu bodo prihodnji odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom urejeni v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, o katerem so se pogajanja zaključila 24. decembra 2020, sporazum pa je bil uradno podpisan 30. decembra 2020, po tem, ko je Svet Evropske unije dan pred tem sprejel sklep o podpisu sporazuma in njegovi začasni uporabi od 1. januarja 2021. Sporazum, ki se bo začasno uporabljal do soglasja Evropskega parlamenta, je po uradnem podpisu objavljen v Uradnem listu Evropske unije.

Gre za ambiciozen in obsežen sporazum, ki bo med drugim določil preferenčno obravnavo Združenega kraljestva kot trgovinskega partnerja ter sodelovanje na področjih notranje varnosti, koordinacije sistema socialne varnosti in prometa. Sporazum omogoča ureditev in upravljanje novega režima za dolgoročno sodelovanje in poslovanje držav članic z Združenim kraljestvom na podlagi skupnih vrednot in načel proste in pravične trgovine, zaščite pravic posameznika in pravne države, varstva delavcev, potrošnikov in okolja.

Zaradi tesne povezanosti z Evropsko unijo bodo spremembe v poslovanju z Združenim kraljestvom nastopile praktično na vseh področjih sodelovanja, tako za posameznike kot tudi za gospodarske subjekte.

Vlada je s ciljem učinkovite priprave na konec prehodnega obdobja ves čas pogajanj komunicirala z vsemi deležniki – državljani, podjetji, organizacijami in državnimi administracijami. Proces je bil centralno voden preko Urada vlade za komuniciranje (UKOM), v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in ostalimi resorji, glede določenih vidikov pa so bili v postopek neposredno vključeni tudi posamezni vladni organi.

Sprotno informiranje splošne javnosti glede aktualnih dejavnosti in ključnih poudarkov med drugim omogoča vzpostavljena namenska spletna stran za brexit.

Vzpostavitev poštnega nabiralnika brexit@gov.si in telefonske številke 040 675 546, s katerima upravlja Ministrstvo za zunanje zadeve, omogoča koordinirano, transparentno in hitro odzivanje v neposrednem komuniciranju z deležniki.

Informacije za podjetja in organizacije so dostopne tudi na spletnih straneh Finančne uprave, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (npr. novice in analize – v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) je bila pripravljena analiza posledic različnih scenarijev izstopa ZK iz EU na notranji trg in trgovinske odnose z Združenim kraljestvom) in Izvoznem oknu SPIRIT.

Slovenski državljani v Združenem kraljestvu in podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Združenem kraljestvu, lahko pridobijo dodatne informacije na slovenskem veleposlaništvu v Londonu, pri Delegaciji EU v Londonu in na vladnih spletnih straneh Združenega kraljestva.

Podjetja so v preteklosti lahko pridobivala neposredne informacije tudi na seminarjih, ki so potekali v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za finance in Finančno upravo ter ostalimi resorji. Po potrebi bodo organizirana tudi v prihodnje. 

Dodatne aktivnosti informiranja potekajo tudi na ravni EU. Evropska komisija bo deležnike informirala o stanju in o informacijah po državah članicah na spletni strani Evropske komisije.  

Okrepile so se tudi dejavnosti kontaktnega centra Europe Direct za odgovore na vprašanja državljanov in podjetij (EDCC), do katerega lahko državljani in podjetja dostopajo po telefonu in elektronski pošti v vseh jezikih. Med vikendi bo center odziven na številki 00 800 67 89 10 11 v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. Center bo od 28. decembra 2020 do 3. januarja 2021 zaprt, vključen pa bo odzivnik, tako da bodo vprašanja promptno obravnavana od 4. januarja 2021 naprej.