Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministrstva na izjavo sindikata Mladi plus

Na MDDSZ smo prisluhnili argumentom sindikata Mladi plus, a se z njimi ne moremo strinjati. Podatki kažejo, da imamo v obdobju krize za petino več brezposelnih mladih kot prej, v splošnem je odstotek večji za tretjino. To situacijo moramo nasloviti. Ne ustvarja se medgeneracijski konflikt, saj spodbujamo zaposlovanje vseh skupin oseb, med njimi dolgotrajno brezposelnih starejših. Ukrep prekinitve delovnega razmerja temelji na partnerstvu delodajalca in delavca, nikomur ne preprečuje dela.

Na MDDSZ mnenjem sindikata Mladi plus vedno prisluhnemo, tudi z njimi vodimo dialog ter smo vedno odprti za njihove predloge. Tokrat se z mnenjem in odzivom sindikata ne strinjamo in menimo, da resno ogroža osnovni namen ukrepa, to je izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih.

Ukrep omogoča zaposlovanje vseh starostnih skupin

Zavračamo navedbe, da se ustvarja medgeneracijski konflikt in jih ocenjujemo za neutemeljene. Sprejeti ukrep povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne, predvsem osebe med 55. in 58. letom starosti, ki so v Sloveniji v večji meri še vedno trajno nezaposljive, saj se jih delodajalci bojijo zaposlovati. Že novembra 2020 je bilo med starejšimi od 55 let kar 60 % dolgotrajno brezposelnih. Ocenjujemo, da bi se brez tega ukrepa položaj še poslabšal.

Z ukrepom rešujemo težavne razmere na trgu dela, med krizo za petino več brezposelnosti mladih

Brez ukrepov, ki smo jih zagotovili na ministrstvu, bi bile razmere na trgu dela bistveno slabše. A že sedaj imamo, kljub vsem ukrepom za ohranitev delovnih mest, za petino večje število brezposelnih mladih v obdobju epidemije. Mlade je že sedaj epidemija hudo prizadela, na to opozarjajo tudi sami. Pred nami je zelo verjeten scenarij iz leta 2013, ko je zaradi takratne gospodarske krize privedla v največjo stopnjo brezposelnosti mladih do tedaj. To želimo preprečiti, preden bo prepozno. Izjemnega pomena je, da takšen razvoj zajezimo pravi čas in na pravi način, kjer bodo vsi delovni sposobni imeli skozi zagotovljeno delo boljše možnosti za zagotavljanje lastne socialne varnosti in varnosti svojih družin.

Poudarjamo, trg dela je zaradi korona krize že sedaj prizadet, veliko bolj bi bil, če ne bi bilo ukrepov, ki smo jih zagotovili na ministrstvu. Število brezposelnih raste, bistveno se povečuje brezposelnost med mladimi. Na ZRSZ se je od januarja do novembra 2020 prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je za 35,3 % več kot v enakem obdobju lani, pri tem se je delež mladih, v starosti od 15 do 29 let, povečal za 19,6 %.

Ukrep nikomur ne preprečuje dela

Ravno tako ne soglašamo z označevanjem ukrepa za prisilno upokojevanje, ki se uporablja v komunikaciji z javnostjo in ga ocenjujemo za zavajajočega. Ukrep namreč vsem zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje ob soglasju zaposlenega in delodajalca, omogoča nadaljevanje dela. Nihče in noben ukrep nikomur ne onemogoča ali preprečuje dela. Vsi z izpolnjenimi pogoji, ki bodo želeli ostati delovno aktivni, se bodo tudi lahko na novo zaposlili, tudi pod boljšimi pogoji in na za njih prilagojenih delovnih mestih.

Želimo ustvarjati spodbudne pogoje na trgu dela za čim prejšnji izhod iz krize

Naša skupna odgovornost bi morala biti, da za prihodnje mesece ustvarimo pogoje, ki bodo odpirali zaposlitvene možnosti vsem delovnim sposobnim. To je vloga vlade in vseh, ki zastopajo državljanke in državljane v vseh starostnih obdobjih. Verjamemo, da to tudi od nas pričakujejo mladi in vsi ostali. Zato ne moremo pristati na nasprotovanje ukrepu, ki v prvo vrsto postavlja reševanje zaposlitvene krize med mladimi in apeliramo na sindikat Mladi plus, da to prepoznajo in podprejo, v korist vseh mladih. Želimo, da prepoznajo, kako pomemben je ukrep za njihovo, našo skupno prihodnost. Nenazadnje, sprejeti ukrep mladim tudi odpira boljše možnosti za zaposlitev v Sloveniji, kar posledično zmanjšuje odliv mladih v tujino. To je nujno potrebno tudi z vidika okrevanja gospodarstva.

Posledice Covid-19 bodo v prihodnosti ustvarile pritisk. O tem ni dvoma. Zato je še toliko bolj pomembno in odgovorno od vseh nas, da zagotovimo in podpremo ukrepe, ki dolgoročno spodbujajo zaposlovanje, prinašajo pozitivne učinke na gospodarsko rast in obračajo negativen trend na trgu dela. Vedno se bom zavzemal za hitro in učinkovito odzivanje na potrebe posameznikov, trga dela in za ohranjanje delovnih mest.